Sveže novice

Mnenje industrije: Kako naj vodje nabave in vodje IT oddelkov ocenjujejo rešitve? 

 · 

Ste si že ogledali zadnji članek s strani Andrewa Bartolinija in Matthewa Yorka iz podjetja Ardent Partners, imenovan CPO Rising, vzpon vodij nabav. Govori o ocenjevanju tehničnih rešitev za podjetja, mi pa smo ta članek uporabili za področje izbora rešitev za optimizacijo nabave IT opreme.

Trdita, da je manj pomembno kakšne sposobnosti ali funkcionalnosti rešitev ponuja,  temveč kaj lahko z uporabo rešitve naredimo, kaj lahko omogočimo, da bo podjetju prineslo dodano vrednost. Vodje IT , vodje nabave in ostali vodje podjetij, vključeni v ocenjevanje novih rešitev za podjetje, naj opredelijo zaželjene poslovne rezultate, ki jih želijo z rešitvami doseči. Ko je to jasno, pa naj se spustijo v iskanje rešitev, ki ponujajo največ verjetnosti, da bodo planirani poslovni rezultati doseženi. 

Vsekakor se strinjamo. Pomoč strankam pri optimizacije nabave IT opreme, optimizacija cene in časa porabljenega za nabavo, je ravno to za kaj se pri Markit zavzemamo. Znotraj tega pa se seveda skrivajo storitve za ustvarjanje dodane vrednosti pri naših strankah. 

Še več, predlagata poseben pristop k ocenjevanju, ki naj bi vodstvu pomagal skozi izbirni proces, ki vključuje nekatere najbolj pričakovane učinke, ter faktorje ki lahko vplivajo na doseganje le teh:  

  • Uporaba: Vrednost rešitev se direktno povezuje s frekvenco njene uporabe, kako uspešno jo podjetja uporabljajo. Rešitve, ki poudarjajo uporabnost in hitrost pričetka uporabe (vpeljave) bodo podpirale večjo aktivnost uporabe in seveda bo učinek tako veliko večji.  

  • Rast (stranke, prodaja, mreženje ipd.): Rešitve, ki lahko privabijo in vključijo ciljno publiko skozi boljšo uporabniško izkušnjo, ki lahko izboljšajo "dostavo" produktov in storitev podjetja bodo seveda omogočile hitrejšo rast podjetja.  

  • Procesna učinkovitost: Rešitve ki povezujejo, poenotijo in avtomatizirajo procese. Tako jih naredite zelo ponovljive in učinkovite, tako omogočajo ustvarjanje večje dodane vrednosti lastnikom podjetja. Bolj natančno, rešitve lahko ustvarijo ekosistem procesov , kjer izhod enega procesa "napaja" drug proces, tako pospeši učinkovitost skozi celotno verigo vrednosti.  

  • Poslovna učinkovitost: Podjetja se borijo na mnogih področjih, nivo učinkovitosti posamezne poslovne funkcije ali ekipe ima lahko velik vpliv tudi na veliko podjetje, ko se posamezne enote v podjetju nalagajo ena na drugo in ena na drugo vplivajo. Vodje uporabljajo tehnologijo za razvoj in poenotenje procesov, želijo pa hkrati te rešitve uporabljati tudi za izboljšanje procesov. 

  • Vidnost/Inteligenca: V dandanašnjem svetu, ki ga vodijo podatki, je sposobnost zbiranja in uporabe podatkov ključna. Rešitve, ki zajemajo, združujejo, čistijo, kategorizirajo, obogatijo, analizirajo in predstavijo podatke, tako da omogočijo zaposlenim vpogled in ponudijo akcijske ideje so osnovno orodje, če resnično želiš največjo učinkovitost.  

  • Ustreznost: Naj bo ustreznost z zahtevanim nivojem storitev, internimi procesi ali regulativnimi okvirji, ima lahko zagotavljanje usreznosti velik učinek na ustvarjanje dodane vrednosti, hkrati pa tudi velik strošek, tudi orodje za izogibanje tveganjem, nas varuje pred tveganji. Prilagodljiva arhitektura rešitev in pametno poročanje oz. orodje za pripravo pravih poročil, lahko veliko pripomoreta k zagotavljanju ustreznosti rešitve.  

  • Prihranki: Kakorkoli jih ustvariš, so lahko prihranki pomemben faktor pri uspešni vpeljavi nove tehnologije. Rešitve, ki pomagajo nadgraditi in opustiti zastarele procese in rešitve, lahko veliko prispevajo k ustvarjanju prihrankov.  

Točke so smiselne, učinkovit način usmeritve razmišljanja, ko iščeš način poenotanja ocenjevanja. Tudi za rešitve optimizacije nabave IT opreme, ter ostale rešitve, ki jih imate pod drobnogledom. Vse te točkje so tudi seznam za nas, kajti izpolnjujemo jih. Je pa res, da se bomo na vseh vnapreje še bolj potrudili. Nenehno je potrebno slediti razvoju.

Uporabljena raziskava združuje podatke in mišljenja več kot 200 vprašanih vodij nabave in vodij IT oddelkov. Več o sami raziskavi si lahko preberete tukaj: The CPO and CIO’s New Approach to Evaluating Enterprise Technology