Sveže novice

Korak za korakom, digitalna transformacija pri vodenju nabave 

 · 

Vodje nabave, ki želijo voditi svoja podjetja na ambiciozno, disruptivno in donosno potovanje, naj začnejo svojo pot tam, kjer lahko dosežke hitro pokažejo in lahko sodelujejo z izkušenim partnerjem. 


Digitalna transformacija nabavne funkcije ni nova tema za pogovor. Veliko ljudi že nekaj let bobna na ta boben. Veliko funkcij nabave bazira svoje cilje na povečanju digitalne sposobnosti (avtomatizacija IT nabave za sprostitev časa) za osredotočanje na bolj strateške iniciative, za delo na odnosih z dobavitelji. Hkrati pa si tako lahko omogočite tudi proaktivno , ne zgolj reaktivno delovanje nabave. Tako je lažje planirati nabavo, se strateško posvetovati.

Zasledili smo tudi zadnje CPO poročilo s strani podjetja Deloitte, najpomembnejše so poslovne prioritete, uskladitev z njimi. Ker pa sta zmanjšanje stroškov in hkrati zmanjšanje tveganja največji prioriteti v teh turbulentnih časih, se prioritete podjetij nagibajo v smeri razširitve/vključitve digitalnih poslovnih modelov. 


Tako lahko pričakujemo tri jasne usmeritve na področju nabave: 

  1. Zgodnja uskladitev z digitalnimi poslovnimi strategijami in si omogočiti dostop do inovacij na strani dobaviteljev 

  1. Doseči močno povezanost IT-ja in sposobnosti IT nabave za podporo agilnega razvoja in optimizacije komercialnih odnosov 

  1. Voditi z zgledom s strani nabave - razvoj digitalnih sposobnosti, ki jih je mogoče razširiti tudi izven "meja" nabave (npr. vpogled v trge in analitika za predvidevanje dogodkov) 

Lažje zapisati kot pa dejansko narediti.   

Katere nabavne ali IT funkcije nimajo izzivov z "digitalno kompleksnostjo" upravljanja mnogih lastnih in zunanjih digitalnih rešitev?

Ta kompleksnost učinkovitosti pomeni, da morajo vodje nabave uskladiti svoje cilje in vrednote z ostalimi vodji področij v podjetju. Prvi korak? Vodje nabave morajo ugotoviti, kako se pripraviti na podporo podjetja pri uresničevanju ciljev.  


Kot lahko naše stranke potrdijo, avtomatizacija in konsolidacija porabe (IT nabava v našem primeru) lahko pripomore k olajšanju življenja vodjem nabave. Vodje nabave se lahko zatečejo k avtomatizaciji v primeru taktičnih nalog (npr. indirektna IT poraba izven dogovorjenih kanalov t.i. tail spend purchasing) da zagotovijo preusmeritev pozornosti na strateške aktivnosti. Avtomatizacija ali pospešitev S2P ali P2P ciklov so očitne začetne točke za razmišljanje. Da, vodje nabave naj določijo ambiciozno digitalno vizijo, k udejanjanju te vizije pa naj pristopijo korak za korakom. Zgradijo naj jo na trdnih temeljih. Učinkovita digitalna strategija je hkrati učinkovita in izvedljiva in se lahko uresniči v različnih oblikah tekom "digitalne" poti. Inovacija je mogoče skrita pred očmi, pa hkrati vidna vsem, ne samo z dobavitelji kot je Markit, ampak vsemi dobavitelji, katerih del je njihova lastna digitalna strategija. Korak za korakom, kot pravimo v Markitu, je način kako izvajamo storitev IT nabave "gotova stava" - zanesljiva in dokazana pot nenehnega zmanjševanja celotnih stroškov nabave IT opreme. Tako omogočamo vodjem nabave dokaz za njihove nadrejene, da digitalizacija nabave deluje tudi pri njih, tako kot pri več kot 8000 mednarodnih strank sodelujočih z Markit, več kot 20% s seznama Global Forbes 2000. 

Tehnologija naslednje generacije nas vabi, hkrati pa je pomembno da se izognemo nevarnostim, saj se moramo zavedati da ima lahko digitalizacija tako dobre kot slabe učinke. Vodje nabave, ki želijo voditi svoja podjetja na ambiciozno, disruptivno in donosno potovanje, naj začnejo svojo pot tam, kjer lahko dosežke hitro pokažejo in lahko sodelujejo z izkušenim partnerjem.

Nabava IT opreme je eno izmed takih področij. Markit je usmerjen na omogočanjem uspeha svojih strank na področju zmanjšanja celotnih stroškov nabave IT opreme, že od leta 2003. 

Zadosti zapisanega. 

Navdih za ta prispevek in gradivo za njegovo pripravo smo dobili od The Deloitte Global CPO Survey 2019 (pdf).