Om oss

Om ePartner

Når vi startet ePartner mente vi at det i fremtiden ville bli viktig for store virksomheter å automatisere innkjøpsprosessene gjennom kundetilpassede innkjøpssystemer.

Vi bestemte da utvikle en innkjøpsportal som hadde anmoder/godkjenner funksjonalitet og som var den beste innkjøpsportalen for IKT produkter i markedet. Portalen skulle kunne benyttes av kunder uten eget innkjøpssystem og kunder med egen Innkjøpsløsning.

Vi ser i dag at dette har blitt virkeligheten for mange av de store Norske og internasjonal virksomhetene. Flere av disse bruker i dag vår innkjøpsportal og tjenester.

I 2004 var vi trolig det første selskapet i Norge som etablerte en punch-out integrasjon mellom leverandør og kundens ERP løsning. I dag er denne løsningen en av våre showcase på elektronisk samhandling.

Historien

ePartners virksomhet ble startet i 2000 og fokus fra starten har vært å effektivisere IKT innkjøp for våre kunder.

I 2007 kjøpte ePartner Idèdata.no AS da var blant de ledende selskapene i Norge på smarttelefoner. Vi mente den gangen at telefoni vil smelte sammen med IKT. Vi ser i dag at det har blitt virkeligheten. Som en naturlig konsekvens av oppkjøpet, valgte vi også å bli medlem av mobiltelefonikjeden Telering for å kunne tilby telefoni abonnement og tjenester fra Telenor og Telia.

I slutten av 2015 kjøpte Markit 51% av ePartner fra IPEC AS som i dag eier resterende 49% av selskapet. IPEC kontrolleres av grunder og daglig leder i ePartner, Hans Erik Robbestad

Motivasjonen for dette partnerselskapet var å kunne tilby våre kunder en ennå mer funksjonsrik og fremtidsrettet innkjøpsportal og samtidig kombinere ePartners internasjonale sentrale distribusjonsmodell, med Markits lokale distribusjonsmodell. Dette vil gi kunder et unikt verdiforslag.

1. mai 2016 ble ePartners innkjøpsportal migrert inn i Markits globale løsning.

ePartner har leverte positive resultater i alle år etter oppstartsåret. I 2015 leverte vi 25% vekst og endte opp på en omsetning på 69MNOK med et resultat før skatt på 3,8MNOK. Denne veksten klarte vi uten å øke antall ansatte i organisasjonen.