Markit käyttöehdot

Version 1
Valid from 1.1.2021

Markit ostojärjestelmä on yksinkertaisuutta ja läpinäkyvyyttä korostava IT-hankintatyökalu. Asiakkaat voivat tehdä verkko-ostoksia sekä www.markit.eu-sivuston kautta, että omaan hankintaohjelmistoon sisältyvän käyttöliittymän kautta.

 1. Yleistä. Näitä Markit palvelun käyttöehtoja (ehdot) sovelletaan kaikkeen Markit ostojärjestelmän käyttöön ja niitä sovelletaan kaikkiin Markit ostojärjestelmän kautta tehtyihin tilauksiin.

 2. Määritelmät. Näissä ehdoissa:

  • Asiakas on oikeushenkilö joka on rekisteröinyt tilin Markit ostojärjestelmään, ja joka tekee tilauksia ostaakseen tuotteita Markit ostojärjestelmän kautta;
  • Markit is , emoyhtiö ja Markit ostojärjestelmän hallinnoija;
  • Tuotteet ovat tuotteita tai esineitä joita asiakas tilaa Markit järjestelmän kautta;
  • Markit paikallinen tytäryhtiö on oikeushenkilö joka kuuluu samaan yritysryhmään kuin Markit, ja joka toimii osapuolena kaupankäynnissä asiakkaan ostaessa tuotteita. Markit paikallisen tytäryhtiön nimi ja yhteistiedot näytetään markit.eu -verkkosivulla, riippuen asiakkaan valitsemasta alueesta;
  • Tukkuri on kolmas osapuoli joka toimittaa tai jälleenmyy tuotteita, ja joka on Markit paikallisen tytäryhtiön tai Markitin yhteistyökumppani;
  • Valmistaja on Tuotteiden alkuperäinen valmistaja joka ei ole tukkuri, Markit paikallinen tytäryhtiö tai Markit.

 3. Rekisteröinti. Markit ostojärjestelmä on tarjolla ainoastaan yrityskäyttöön. Rekisteröityminen on välttämätöntä Markit ostojärjestelmän käyttöä varten. Tiliä Markit ostojärjestelmään luodessa asiakkaan täytyy ilmoittaa oikeat ja ajantasaiset tiedot. Asiakas on velvollinen pitämään yrityksen tietja ajan tasalla Markit ostojärjestelmässä. Asiakkaan tulkitaan saaneen tietoonsa kaikki Markitin tai Markit paikallisen tytäryhtiön lähettämät tiedot ja ilmoitukset, jos Markit on lähettänyt ne asiakkaan Markit ostojärjestelmään ilmoittamiin yhteysosoitteisiin.

 4. Käyttäjät. Asiakas nimittää käyttäjät, joilla on oikeus tehdä tilauksia Markit ostojärjestelmän kautta asiakkaan lukuun (käyttäjät). Niillä käyttäjillä joilla on ylläpito-oikeudet, on oikeus antaa muille käyttäjille oikeudet tehdä tilauksia asiakkaan lukuun. Asiakas on täydessä vastuussa Markit paikallisen tytäryhtiön suuntaan kaikista asiakkaan käyttäjien tekemistä tilauksista. Asiakkaan on huolehdittava, että asiakkaan käyttäjät pitävät salasanansa luottamuksellisina. Asiakkaan on huolehdittava, että tieto sen käyttäjistä pidetään ajan tasalla, mukaan lukien että käyttäjät jotka eivät enää ole valtuutettuja tekemään tilauksia asiakkaan puolesta poistetaan Markit ostojärjestelmästä, tekemällä tarvittavat muutokset Markit ostojärjestelmän kautta tai olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

 5. Markit ostojärjestelmän käyttö. Markit ja Markit paikallinen tytäryhtiö myöntävät asiakkaalle (ja sen käyttäjille) pääsy- ja käyttöoikeuden Markit ostojärjestelmään. Yrityksen työntekijän käyttöoikeus ei ole tarkoitettu yksinomaiseen käyttöön ja ei ole siirtokelpoinen. Markit ostojärjestelmä tarjotaan asiakkaalle “sellaisena kuin se on” ja ilman saatavuuslupauksia. Markit ja Markit paikallinen tytäryhtiö pyrkivät parhaansa mukaan toimittamaan asiakkaalle Markit ostojärjestelmän mahdollisimman korkealaatuisena ja turvallisena, kuitenkaan Markit paikallinen tytäryhtiö ja Markit eivät takaa että Markit ostojärjestelmään pääsy ja käyttö olisi aina keskeytyksetöntä, oikea-aikaista tai virheetöntä.

 6. Markit ostojärjestelmän katalogi. Tuotteet ja esineet joita asiakas voi tilata löytyvät Markit ostojärjestelmän tuotekatalogista. Markit ostojärjestelmän luettelossa näytetyt tuotteiden hinnat näytetään asiakkaan paikallisessa valuutassa ja ovat suuntaa-antavia. Markit voi milloin tahansa muuttaa näitä hintoja. Kaikki tuotteiden kuvat ovat vain havainnollistavia, ja saattavat poiketa varsinaisista toimitetuista tuotteista. Asiakas on tietoinen, että Markit tai Markit paikallinen tytäryhtiö eivät säilytä tukkuvarastoa Markit ostojärjestelmässä esitetyistä tuotteista.

 7. Tilaaminen. Asiakkaan käyttäjät voivat tehdä ostotilauksia tuotteista Markit ostojärjestelmän kautta asiakkaan lukuun. Kaikki käyttäjien Markit ostojärjestelmässä tekemät tilaukset tulkitaan asiakkaan tekemiksi ostotarjouksiksi. Lopullinen sopimus tuotteiden hankinnasta, mukaan lukien sopimus hinnasta ja toimituksesta, päätetään kun Markit paikallinen tytäryhtiö hyväksyy tilauksen, lähettämällä sähköpostin välityksellä tilausvahvistuksen asiakkaalle. Tilausten peruutus on mahdollinen siihen asti kunnes Markit paikallinen tytäryhtiö on lähettänyt tilausvahvistuksen.

  Markit paikallisella tytäryhtiö on oikeus olla vahvistamatta asiakkaan tekemiä tilauksia, ja oikeus peruuttaa tilaus missä tahansa vaiheessa, jos siihen on perusteltu syy. Markit paikallisella tytäryhtiö on myös oikeus peruuttaa myyntitapahtuma (vahvistettu tilaus) jos on tapahtunut virhe Markit ostojärjestelmän hinnoittelussa (toisin sanoen esitetty hinta on kohtuuttomasti normaalin markkinahinnan alalpuolella), jos tuote ei ole enää saatavilla tai tuotteen kuvauksessa on virheitä.

 8. Ennakkomaksu. Ellei toisin ole sovittu, oletusmaksutapa on ennakkomaksu Markit paikallisen tytäryhtiön tilausvahvistuksen yhteydessä toimittaman ennakkolaskun mukaisesti. Tilattuja tuotteita ei toimiteta ennen kuin koko ennakkomaksu on vastaanotettu. Ellei tilausprosessissa tai ennakkolaskulla toisin ilmoiteta, tilaus ja sitä koskeva kauppa peruuntuu automaattisesti jos maksua ei ole vastaanotettu kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa ennakkolaskun päiväyksestä.

 9. Luottoraja. Asiakkaat voivat hakea luottorajaa täyttämällä luottohakemuslomakkeen. Tilanteessa jossa luottorajaa ei voida myöntää, Markit paikallinen tytäryhtiö tiedottaa asiakasta. Luottoraja on mahdollinen kokonaismäärä, jonka asiakas voi saada luottoa Markit paikalliselta tytäryhtiöltä. Vapaana oleva osuus luottorajasta lasketaan vähentämällä avoimet tilaukset ja maksamattomat laskut hyväksytystä luottorajasta. Asiakas voi nähdä luoton kokonaisrajan sekä sen vapaana olevan osuuden “asiakastiedot” -kohdassa Markit ostojärjestelmässä. Vapaana oleva luotto varmistaa, että vahvistettu tilaus voidaan käsitellä heti ja tilatut tuotteet voidaan toimittaa ennen niihin kohdistuvan laskun maksua. Jos uusi tilaus ylittää asiakkaan vapaana olevan luoton määrän, Markit paikallinen tytäryhtiö voi edellyttää ennakkomaksua ja keskeyttää tilauksen toimittamisen maksun saantiin asti, tai kunnes luottoa on vapautunut riittävästi käyttöön.

 10. Maksut. Asiakkaan tulee maksaa laskut seitsemän (7) päivän kuluessa niiden päiväyksestä, jollei laskulla ole toisin ilmoitettu. Jos asiakas ei suorita maksua eräpäivään mennessä, Markit paikallinen tytäryhtiö voi periä asiakkaalta viivästyskorkoa 0,05% jokaiselta viivästyspäivältä, kunnes koko maksu on suoritettu.

 11. Hinnoittelumalli. Yleinen hinnoittelumalli jota Markit paikallinen tytäryhtiö käyttää, on markkinamalli, jossa Markit paikallinen tytäryhtiö lisää kohtuullisen myyntikatteen parhaisiin markkinoilla oleviin tukkuhintoihin. Toimitus- ja muut kulut ovat sisällytettynä Markit ostojärjestelmässä näkyviin hintoihin, lukuun ottamatta pienten tilausten käsittelykulua. Erikseen sovittaessa voidaan noudattaa myös seuraavia hinnoittelumalleja:

  Avoin kate - tarkoittaa että jokaisen hankinnan transaktiomaksu on erikseen sovittu ja kiinteä. Asiakas pystyy näkemään tuotteen hinnan eri tukkurilta ja Markit paikallisen tytäryhtiön veloittaman palvelumaksun;

  Markit kiinteä kate (Markit FIX) - kiinteällä kuukausimaksulla asiakas voi tehdä kaikki tilauksensa toimituksen sisältävillä tukkuhinnoilla.

 12. Rahti ja toimitus. Ellei toisin ole sovittu, tilatut tuotteet toimitetaan kun Markit paikallinen tytäryhtiö on vastaanottanut täyden maksun asiakkaalta. Riippuen hinnoittelumallista, toimitus- ja pakkauskuluja voi tulla maksettavaksi. Tämä tieto näytetään tilausprosessin aikana.

  Arvioitu toimitusaika lasketaan tilausprosessin aikana ja näytetään selatessa tuotteita Markit ostojärjestelmän luettelossa. Arvioidut toimitusajankohdat ovat nähtävissä tilauksen tarkistusvaiheessa ja myös sähköpostilla lähetettävässä tilausvahvistuksessa.

  Tuotteet toimitetaan ovelta ovelle suoraan tukkurin varastosta kolmansien osapuolien tarjoamien toimituspalvelujen avulla ja muilla menetelmillä.

  Omistusoikeus tuotteisiin siirtyy Markit paikalliselta tytäryhtiöltä asiakkaalle toimitushetkellä, mikäli Markit paikallinen tytäryhtiö on vastaanottanut maksun tuotteista kokonaisuudessaan. Markit paikallinen tytäryhtiö pidättää omistusoikeuden tuotteisiin kunnes ne on kokonaisuudessaan maksettu.

  Tuotteiden vaaranvastuu siirretään Markit paikalliselta tytäryhtiöltä asiakkaalle toimitushetkellä, tai siitä hetkestä alkaen kun tuotteet on luovutettu asiakkaan nimeämän henkilön hallintaan.

 13. Toimituksen tarkistaminen ja reklamaatiot. Asiakkaalla on velvollisuus tarkistaa tuotteet toimituksen yhteydessä. Kaikki tuotteiden lukumäärään tai silmin havaittaviin vaingoittumisiin kohdistuvat väitteet tulee esittää välittömästi toimituksen yhteydessä ja tätä koskeva maininta tulee merkitä toimituksen rahtikirjaan tai vastaavaan tuotteiden lähetystä ja vastaanottoa koskevaan asiakirjaan.

  Jos asiakas esittää väitteen että tilatut tuotteet ovat virheellisiä tai vahingoittuneita, sillä on oikeus toimittaa asianmukaisesti perusteltu reklamaatio Markit paikalliselle tytäryhtiölle viiden (5) työpäivän kuluessa tällaisen vahingon havaitsemisesta, kuitenkin viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kyseisten tuotteiden toimituksesta, ellei valmistaja tai tukkuri ole määritellyt lyhyempää reklamaatioaikaa. Markit paikallinen tytäryhtiö on velvollinen selvittämään reklamaation aiheellisuuden neljän (4) työpäivän kuluessa reklamaation vastaanottamisesta, ja mikäli se todetaan aiheelliseksi, ryhtymään heti toimenpiteisiin viheellisyyden korjaamiseksi.

 14. Palautukset. Markit paikallinen tytäryhtiö käsittelee palautukset tapauskohtaisesti. asiakkaalla ei ole oikeutta virheettömien tuotteiden palauttamiseen ilman Markit paikallisen tytäryhtiön hyväksyntää. Tuotteiden palauttaminen ei ole mahdollista tilanteissa, joissa tuotteen valmistaminen tai kokoaminen on tehty asiakkaan erityisvaatimusten mukaan. Tuotteet on plautettava alkuperäisissä pakkauksissaan, avaamattomina. Riippuen tuotteen luonteesta ja hinnasta sekä taustalla vaikuttavista tukkurin ja valmistajan sopimuksista, sovellettavaksi voi tulla maksu joka on korkeintaan 75% tuotteen hinnasta. Asiakas vastaa palautettavien tuotteiden kuljetusukustannuksista.

  Markit paikallinen tytäryhtiö ryhtyy kohtuullisiin toimiin läheisessä yhteistyössä sekä asiakkaan että tukkurin tai valmistajan kanssa varmistaakseen, että kukin palautustapahtuma ratkaistaan reilulla ja osapuolille tyydyttävällä tavalla.

 15. Ei immateriaalioikeuksien luovutusta. Jollei toisin ole nimenomaisesti sovittu, kaikki osapuolen omistamat tai kehittämät immateriaalioikeudella suojatut materiaalit, sekä niiden muutokset, säilyvät tämän osapuolen hallussa. Siltä osin kun Markit paikallisen tytäryhtiö asiakkaalle toimittamat tuotteet sisältävät sisäistä ohjelmistoa, laiteohjelmistoa (firmware) ta muuta ohjelmakoodia, näihin sovelletaan asianomaisia OEM-lisenssiehtoja.

 16. Asiakastuen palvelutasot. Markit paikallinen tytäryhtiö tarjoaa asiakastukea seuraavasti:

  Chat-verkkoasiointi sivustolla https://www.markit.eu/:

  Avoinna: arkisin klo. 09:00 – 17:00 paikallista aikaa (Portugali/UK 07:00 – 16:00 paikallista aikaa; Pohjoisamerikka 12:00 – 20:00 CET).

  Kysyntäpiikkien tai muiden tavoitettavuusongelmien sattuessa, Chat-yhteydenottopyyntöihin vastataan sähköpostilla yhden työpäivän kuluessa.

  Sähköpostituki – Markit paikallisen tytäryhtiön sähköpostituen osoite löytyy verkkosivuilta https://www.markit.eu/:

  Vasteaika: 1 työpäivä.

  Puhelintuki – Markit paikallisen tytäryhtiön puhelintuen puhelinnumero löytyy verkkosivulta https://www.markit.eu/:

  Vasteaika: heti, jollei linjoilla ole ruuhkaa;

  Avoinna: arkisin klo. 09:00 – 17:00 paikallista aikaa (Portugali/UK 07:00 – 16:00 paikallista aikaa; Pohjoisamerikka 12:00 – 20:00 CET).

 17. Vastuu. Lain sallimissa rajoissa Markit tai Markit paikallinen tytäryhtiö eivät vastaa minkäänlaisista menetetyistä tuloista, menetetyistä voitoista, tuotannon menetyksistä, tiedon menetyksestä tai muusta asiakkaan tai muun tahon kärsimästä suorasta tai epäsuorasta vahingosta.

  Markit paikallisen tytäryhtiön kokonaisvastuu myyntitapahtumista rajoittuu siihen summaan, jonka asiakas on tosiasiassa maksanut tuotteista joihin vaatimus liittyy.

 18. Myynnin takuuvastuu. Kun tuotteella on takuu tukkurilta tai valmistajalta, tämä siiretään eteenpäin asiakkaalle tukkurin tai valmistajan ehtojen puitteissa. Markit paikallinen tytäryhtiö tarjoaa asiakkaalle tukea takuuvaatimusten käsittelyssä / välittämisessä tukkurille tai valmistajalle, pääasiassa välittämällä ja seuraamalla takuuvaatimuksia joita asiakkaalla on tukkurin tai valmistajan suuntaan. Kaikki takuuvaatimukset tukkurille tai valmistajalle jotka asiakas haluaa Markit paikallisen tytäryhtiön hoitavan tai välittävän, pitää toimittaa Markit pstojärjestelmän kautta. Takuukorjaukset käsitellään valmistajan valtuuttamissa huoltokeskuksissa paikallisesti tai kansainvälsesti valmistajan tai tukkurin asettamien ehtojen mukaisesti. Markit paikallinen tytäryhtiö tai Markit eivät itse myönnä myyntitakuuta tai muita vapaaehtoisia takuita tuotteille.

 19. Henkilötiedot. Markit paikallinen tytäryhtiö ja Markit keräävät ja käsittelevät joitakin henkilötietoja noudattaen sovellettavaa henkilötietolainsäädäntöä. Asiakkaan ja käyttäjien täytyy toimittaa joitakin henkilökohtaisia tunnistetietoja tilin luomiseksi ja käyttämiseksi Markit ostojärjestelmässä. Asiakas vakuuttaa että sillä on tarpeelliset oikeudet luovuttaa, siirtää ja käsitellä henkilötietoja tilien rekisteröimiseksi ja Markit ostojärjestelmän käyttämiseksi. Lisätietoja tavoista joilla Markit paikallinen tytäryhtiö ja Markit keräävät, varastoivat ja käsittelevät henkilötietoja, löydät tietosuojaselosteesta .

 20. Luottamuksellisuus. Jollei laki tai näiden ehtojen tarkoituksen toteuttaminen toisin edellytä, Markit paikallinen tytäryhtiö, Markit ja asiakas eivät saa luovuttaa kolmansille osapuolille mitään tietoa toisen osapuolen kaupallisesta toiminnasta tai suunnitelmista, mikä ei ole julkista ja mitä yleisesti pidetään liikesalaisuuksina. Asiakas on velvollinen varmistamaan, että sen edustajat, työntekijät ja käyttäjät joilla on pääsy luottamukselliseen tietoon, ovat tietoisia tietojen luottamuksellisuudesta ja ovat sitoutuneet vastaaviin salassapitoehtoihin kuten näissä ehdoissa.

 21. Ehtojen muuttaminen. Markit ja Markit paikallinen tytäryhtiö varaavat oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin, erityisesti jos muutokset ovat tarpeellisia lainsäädännöllisten velvoitteiden täyttämiseksi tai siksi että ehdot jatkossakin vastaavat Markitin tarjoamassa palvelussa tai kaupankäyntimallissa tapahtuneita muutoksia. Markit tai Markit paikallinen tytäryhtiö antavat kohtuullisen ennakkoilmoituksen tällaisesta muutoksesta. Jos asiakas ei hyväksy ehtojen muutosta, Markit voi lopettaa palvelun tarjoamisen asiakkaalle. Ehtojen muutokset koskevat tilauksia, jotka ovat toimitettu myyjälle sen jälkeen kun ehtomuutos on tullut voimaan ja tiedotettu asiakkaalle tai pääkäyttäjälle.

 22. Force majeure. Markit, Markit paikallinen tytäryhtiö ja asiakas eivät vastaa velvollisuuksiensa täyttämättä jättämisestä tai puutteellisesta täyttämisestä silloin, kun sen on aiheuttanut force majeure. Force majeure on olosuhde, joka on osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, ja jota tämän osapuolen ei ole sopimuksen solmimishetkellä kohtuudella voitu olettaa ottavan huomioon, välttävän tai jonka vaikutuksia tai haittoja osapuolen ei kohtuudella voida olettaa selvittävän tai ratkaisevan. Force majeure ei kuitenkaan vapauta osapuolta maksuista ja viivästyskoroista.

 23. Sovellettava laki. Näihin ehtoihin sovelletaan sen maan lakia, jossa Markit paikallinen tytäryhtiö on rekisteröity. Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta.

 24. Riidanratkaisu. Kaikki riidat, erimielisyydet ja vaatimukset jotka syntyvät näistä ehdoista, näiden ehtojen perusteella tai näiden ehtojen alaisista tilauksista tai myyntitapahtumista, ratkaistaan Markit paikallisen tytäryhtiön kotipaikan käräjäoikeudessa.

 25. Muut ehdot. Nämä ehdot yhdessä asiaan liittyvän myyntitapahtuman kanssa muodostavat asiakkaan ja Markit paikallisen tytäryhtiön välisen koko sopimuksen koskien näiden ehtojen soveltamisalaa ja asiaan liittyviä myyntitapahtumia, ja korvaavat kaikki aiemmat sopimukset, kirjalliset ja suulliset, liittyen näiden ehtojen soveltamisalaan ja asiaan liittyviin myyntitapahtumiin.

  Asiakas ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle mitään näihin ehtoihin perustuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan ilman etukäteistä suostumusta Markit paikalliselta tytäryhtiöltä. Markit paikallinen tytäryhtiö voi siirtää maksamattomia ja viivästyneitä maksuja koskevat vaatimukset perintäyhtiölle sekä luovuttaa saatavia factoring-rahoitustarkoituksessa.