Mūsu rekvizīti

MarkIT Magyarország Kft.
Baross utca 89.
2040 Budaörs
Ungārija

Reģistrācijas Nr.: Cg.13-09-162429
PVN reģ. Nr.: 13843043-2-13