Επαφές

Ουγγαρία

Markit office

MarkIT Magyarország Kft.
Baross utca 89.
2040 Budaörs
Ουγγαρία

Τηλέφωνο +36 23 504 701
Φαξ +36 23 504 761

Email info.hu@markit.eu

Krisztián Makói

Υποστήριξη Πελατών
+36 23 504 772

Réta Courtin-Varga

Υποστήριξη Πελατών
+36205032085

Szőke Laura

Υπεύθυνος Γραφείου
+36204233122

Tory Dániel

Υπεύθυνος χώρας
+36 70 415 1511