Zarządzanie Zamówieniami 

Śledź status zamówienia i organizuj dostawy do różnych lokalizacji w kraju i za granicą.  

Większość zamówień w Markit ma możliwość śledzenia linków oraz automatycznego powiadomienia o wszelkich opóźnieniach.

Oglądaj pełne podsumowanie zamówień i ich statusów dla wszystkich adresów dostawy i firm w jednym ujęciu.

Dodaj numery PO i dane centrum kosztów do zamowień w celu zapewnienia sprawnego dostarczenia i akceptacji faktury.

Panel Użytkownika

Pierwsza strona wyświetla panel sterowania użytkownika, podsumowujący takie elementy jak: niepotwierdzone zamówienia, przeterminowane faktury lub konta użytkowników wymagające uwagi - dla wszystkich firm z ktorymi jesteś związany.

Dzięki temu kluczowe dane z różnych obszarów systemu są w jednym miejscu, dając możliwość szybkiej rekacji i działania. 

Notatki na fakturze

Markit wspiera trzy rodzaje notatek na zamówieniach i fakturach: numer referencyjny, który jest najczęściej wykorzystywany do określania numerów PO, notatka w formie dowolnego tekstu na końcu faktury oraz komentarze na poziomie poszczególnych linii na fakturze.

Klienci mogą z nich korzystać w celu określenia centrów lub kategorii kosztowych na poziomie poszczególnych linii lub całej faktury, co w rezultacie pozawala na przypisanie zamówienia do wewnętrznego numeru PO.

Jest to znaczne ułatwienie ponieważ najczęściej zakupowcy mają świetną wiedzę na temat PO i centrów kosztowych przypisanych do zamówień, ale jeśli tych informacji nie ma na fakturze od dostawcy, to proces akceptacji faktury i jej opłacenia staje się nadzwyczaj długi i wymagający niepotrzebnej pracy.

Historia zamówień i ich eksport

Wszystkie zamówienia złożone w Markit przez wszystkie powiązane spółki mogą być wyszukiwane przez wiele lat przy użyciu słów kluczowych (numer katalogowy, nazwa produktu, marki, kategoria, PO, nabywcy, adres dostawy) w widoku historii zamówień. Te same dane mogą być również wyeksportowane do programu Excel do dalszych analiz i raportów.

Klienci bardzo często informują nas o tym, że ich wewnętrzne systemy ERP nie radzą sobie z wyszukiwaniem istotnych informacji o zakupach. Informacje o OPEX i CAPEX jeszcze tak - ale już to jakie marki kupujesz, w jakich kategoriach, ile i jak często? Odpowiedzi na te pytania łatwo znajdziesz w historii zamówień Markit.