Optymalizacja kosztów

Jednym ze składników Całkowitego Kosztu Zakupu jest oczywiście cena którą trzeba zapłacić za zamówione produkty, ale nie należy również zapominać o czasie potrzebnym na znalezienie tej najlepszej ceny. Markit jest zbudowany w sposób który zapewnia optymalną cenę a przy tym minimalny wysiłek wymagany do złożenia najkorzystniejszego zamówienia. 

Zaczynając od katalogu który łączy oferty wielu dystrybutorów a przez to zapewnia przejrzyste porównywanie ofert z poziomu Twojej przeglądarki, poprzez Widok Ilościowy który dynamicznie przelicza koszt jednostkowy przy większych zamówieniach aż do Optymalizatora Koszyka który jest ostatecznym sprawdzeniem który wykonuje system Markit przed złożeniem zamówienia, aby sprawdzić czy aby na pewno zamówinenie zostało skonfigurowane w sposób optymalny. Wykorzystując narzędzia Markit masz pewność, że otrzymujesz najkorzystniejsze ceny bez straty Twojego cennego czasu.


Katalog łączący wielu dystrybutorów

Katalog produktów Markit zasilany jest przez 150 wiodących dystrybutorów sprzętu IT w Europie i Stanach Zjednoczonych. To sprawia, że w naszym katalogu większość produktów może być zamówionych z więcej niż jednego źródła. To z kolei zapewnia przejrzysty obraz cen i poziom konkurencji pomiędzy podmiotami oferującymi te same produkty. Markit nie faworyzuje żadnego z dostawców i zachowuje pełną bezstronność pozwalając Ci obserować jak dostawcy konkurują ze sobą na poziomie każdego produktu. Ponad dwa miliony aktualizacji cen i dostępności produktów każdego dnia zapewnia możliwość dokonywania optymalnych wyborów bez większego wysiłku.

Podgląd wielkości zamówienia

Ekonomia skali sprawia, że zakupy większych ilości produktów powinny być bardziej efektywne kosztowo. Biorąc pod uwagę to, że koszty odbioru, pakowania i drukowania metek są praktycznie takie same w przypadku jednego i dziesięciu przedmiotów,katalog dynamicznie zmienia koszty jednostkowe w przypadku większych zamówień. Jeśli wiesz od samego początku, że będziesz potrzebować większej ilości danego produktu, nie zatrzymuje tej informacji dla siebie - możesz edytować domyśle wielkości zamówień i sprawdzać natychmiast jaki wpływ mają te zmiany na cenę jednostkową produktu. 

Podgląd wielkości zamówienia działa szczególnie dobrze w przypadku mniejszych akcesoriów ale może mieć również istotny wpływ na cenę w przypadku większych produktów.  

Optymalizator koszyka

Większość produktów w katalogu Markit jest dostępnych w wielu źródłach, co zawsze ma korzystny wpływ na ich cenę i dostępność. Jednocześnie, wybieranie najbardziej korzystnych opcji na poziomie poszczególnego produktu może doprowadzić do stworzenia koszyka który nie jest optymalny - może się bowiem zdarzyć, że produkty w najlepszych cenach zamówione od wielu dystrybutorów mogą podnieść wartość całkowitą zamówienia w związku z powielonym kosztem dostawy czy kosztami obsługi zamówienia. Wykorzystanie efektu skali na wielu poziomach może pozwolić na obniżenie całkowitych kosztów zamówienia. 

Optymalizator kosztyka przelicza wszystkie możliwe kombinacje przed złożeniem zamówienia i informuje użytkownika w przypadku znalezienia bardziej korzystnej kombinacji - niższej ceny, szybszej dostawy lub mniejszej ilości wysyłek. To pozwoli Ci w każdej sytuacji wybrać najoptymalniejsze rozwiązanie.

Analiza porównawcza kosztów

Aby utrzymać aktualny katalog produktów wykonujemy codziennie około dwóch milionów aktualizacji na temat produktów, cen i dostępności.

Rejestrujemy te dane, dzięki czemu klienci mogą cofnąć się w czasie do 15 miesięcy, aby porównać faktury z innego źródła do cen w Markit w tym dokładnie momencie.

Wprowadź wystarczającą ilość danych i korzystaj z możliwości analizowania oszczędności dla siebie. To jest magia.