Politika zasebnosti

Version 1
Veljavno od 1. 01. 2021

 1. UVOD

  Ta politika zasebnosti je podana v imenu Markit Holding AS (Estonija) in vseh njegovih odvisnih družb (v nadaljevanju “Markit”, “mi” ali “nas”), Ta politika zasebnosti je podana v imenu Markit Holding AS (Estonija) in vseh njegovih odvisnih družb (v nadaljevanju.

  Ta politika zasebnosti opisuje, kako zbiramo, uporabljamo in obdelujemo osebne podatke pos-ameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, ki se nanašajo ali so povezani z našimi poslovnimi strankami (v nadaljevanju “vi” ali “uporabniki”).

  Osebne podatke obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov, vključno s Splošno uredbo o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679) (v nadaljevanju “GDPR”) in katerokoli drugo veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

 2. OSEBNI PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO

  Vaše osebne podatke zbiramo zato, da nam omogočajo izpolniti naše obveznosti, ki izhajajo iz pogodbenega odnosa s poslovnimi strankami. Morda bomo imeli tudi zakonsko obveznost obdelave in izmenjave vaših osebnih podatkov z javnimi organi, kot so davčni ali državni or-gani.

  O vas zbiramo naslednje kategorije osebnih podatkov:

  • splošni osebni podatki (ime in priimek, pogovorni jezik);

  • zaposlitev ali drugi pogodbeni podatki (vaša pozicija pri naši poslovni stranki in vaši poslovni kontaktni podatki, kot so telefonska številka ali elektronski naslovi);

  • podatki o vašem računu v našem internetnem sistemu nabave IT opreme (Sistem Markit) (uporabniška imena, prijave, dejavnost uporabnika, ostali podatki, ki jih uporabniki posredujejo prostovoljno);

  • privolitev (podrobnosti o danem soglasju za pošiljanje komercialnih informacij v tržne namene).

  Vaše osebne podatke pridobimo neposredno od vas, vključno z zbiranjem podatkov skozi vaše aktivnosti v sistemu Markit ali posredno od poslovne stranke, ki jo zastopate ali ste z njo povezani.

 3. NAMENI ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

  Kadar je to primerno in v skladu z lokalnimi zakoni in zahtevami, na splošno uporabnikove podatke uporabljamo na naslednje načine:

  • za zagotovitev izpolnitve pogodbenega odnosa s poslovnimi strankami;

  • za pošiljanje posodobitve uporabnikov v zvezi s statusom naročil in vsemi drugimi transakcijami ali ustreznimi spremembami v računih uporabnika ali strank;

  • za spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti naše poslovne stranke;

  • za pošiljanje informativnega materiala na uporabnikov elektronski naslov in/ali poštni naslov;

  • za priporočanje rešitve ali ponudbe izdelkov, za katere Markit meni, da bi bile za kupca primerne ali koristne;

  • za zagotavljanje upoštevanja zakonov in upravljanje s tveganji za podjetja;

  • za zagotavljanje odpornosti sistema in izboljšanje lastnosti sistema;

  • za pomoč pri postavljanju, uveljavljanju ali obrambi pravnih zahtevkov, če je potrebno;

  • Markit lahko te podatke uporablja za posvetovanje z bonitetnimi agencijami ali drugimi viri informacij za določitev zneska kredita, ki ga je treba uporabiti za našo poslovno stranko.

 4. PRAVNE PODLAGE ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV

  Markit lahko zakonito obdeluje osebne podatke na različne načine. Ti so naslednji:

  • izvajanje naših pravnih obveznosti (GDPR člen 6(1)(c));

  • obdelava je v naših zakonitih interesih (GDPR člen 6(1)(f)), predvsem kjer:

   • obdelava je nujna za izpolnjevanje sporazuma z našimi poslovnimi strankami;

   • moramo izvajati predprodajne in poprodajne aktivnosti, za komunikacijo z našo poslovno stranko;

   • moramo izboljšati storitev za stranke in odpornost sistema.

 5. POSLOVNE STRANKE; NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

  Kadar se v skladu z veljavno zakonodajo naša poslovna stranka obravnava kot entiteta, na katero se nanašajo osebni podatki, veljajo naslednje dodatne informacije:

  • o vas se lahko zbirajo naslednji podatki:

   podatki o naročilu, dostavi, izdajanju računov (podrobnosti o naročilu in dostavi, davčna identifikacijska številka, finančne in davčne poravnave);

  • obdelava vaših osebnih podatkov lahko temelji na GDPR člen 6(1)(b) – za zagotovitev izpolnitve našega pogodbenega razmerja.
 6. UPORABA SPLETNE STRANI

  Markit uporablja piškotke za izboljšanje storitev in uporabniške izkušnje in za analizo, kako se uporablja naša spletna stran. Samo s piškotki ni mogoče identificirati uporabnika, vendar jih je mogoče posredno ali neposredno povezati v kombinaciji z drugimi informacijami. V teh pri-merih lahko piškotke tretiramo kot osebne podatke. Piškotki so shranjeni na uporabnikovem osebnem računalniku in se od tam prenašajo na spletno stran Markit. Uporabnik lahko deakti-vira ali omeji prenos piškotkov s spreminjanjem nastavitev na interentnem brskalniku. Vendar pa lahko to povzroči, da ne more v celoti izkoristiti prednosti sistema Markit. Oglejte si več podrobnosti v naši politiki piškotkov.

 7. IZMENJAVA OSEBNIH PODATKOV

  Da bi dosegli namen, opisan v tem pravilniku, bodo lahko vaši podatki preneseni k naslednjim prejemnikom:

  • med subjekti skupine Markit in znotraj skupin;

  • distributerjem in ponudnikom prevoznih storitev;

  • ponudnikom shranjevanja v oblaku; in

  • drugim tretjim osebam (kot so davčni, revizijski in drugi organi, ponudniki storitev tretjih oseb, npr. ponudniki računovodskih in pravnih storitev, IT svetovalci, zava-rovalniške družbe in drugi strokovni in poslovni svetovalci).

 8. 8. PRENOSI ZUNAJ EEA

  Podatke prenašamo izven evropskega gospodarskega prostora (članice EEA so države članice Evropske unije skupaj z Norveško, Islandijo in Lichtenstein) le, če je to skladno z zakondajo o varstvu podatkov. Taki prenosi lahko temeljijo na odločitvah o ustreznosti, ki jih je sprejela Evropska komisija, ali na podlagi standardnih pogodbenih klavzul in imate pravico prejema kopije ustreznih zaščitnih ukrepov tako, da nas kontaktirate.

 9. SHRANJEVANJE OSEBNIH PODATKOV

  Običajno obdelujemo osebne podatke uporabnikov med pogodbenim odnosom s stranko, nato pa jih hranimo do 10 let po prenehanju sporazuma med Markit in stranko. Kadar je to utemel-jeno ali to zahteva zakon, lahko naredimo izjemo in hranimo podatke dlje časa.

  Ko ugotovimo, da osebnih podatkov uporabnika ni več potrebno hraniti, jih bomo izbrisali ali anonimizirali iz sistemov Markit.

 10. PRAVICE UPORABNIKA

  Imate različne pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo o vas, ki so določene v naslednjih alinejah:

  • Pravica do zahteve za dostop: od nas lahko zahtevate, da vas kadarkoli obvestimo, katere podatke obdelujemo o vas. Če zahtevate dodatne kopije teh podatkov, vam lahko zaračunamo razumne upravne stroške. Kadar nam to zakon dovoli, lahko zavrnemo takšno zahtevo. Če zavrnemo to zahtevo, vam bomo obrazložili razloge za zavrnitev.

  • Pravica do popravka: lahko zahtevate, da odpravimo vse netočne ali nepopolne osebne podatke, ki jih ob-delujemo o vas. Če smo te osebne podatke delili s tretjimi osebami, jih bomo o poprav-ku obvestili, razen če to ni mogoče ali ne zahteva nesorazmernih naporov. Kadar nam to zakon dovoli, lahko zavrnemo takšno zahtevo. Če zavrnemo to zahtevo, vam bomo povedali razloge za zavrnitev.

  • Pravica do izbrisa: imate pravico zahtevati, da izbrišemo vaše osebne podatke v določenih okoliščinah. Kadar nam to zakon dovoli, lahko zavrnemo takšno zahtevo. Če zavrnemo to zahtevo, vam bomo povedali razloge zavrnitev.

  • Pravica do omejene obdelave: imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v določenih okoliščinah. To pomeni, da lahko podatke še naprej hranimo in ne bomo mogli izvajati nadaljnjih dejavnosti obdelave. Kadar nam to zakon dovoli, lahko zavrnemo takšno zahtevo. Če zavrnemo to zahtevo, vam bomo povedali razloge za zavrnitev.

  • Pravica do ugovora: v določenih okoliščinah imate pravico ugovarjati, da obdelujemo vaše osebne podatke. Kadar nam to zakon dovoli, lahko zavrnemo takšno zahtevo. Če zavrnemo to zahtevo, vam bomo povedali razloge za zavrnitev.

  • Pravica do prenosljivosti podatkov: na splošno imate pravico do prenosa svojih osebnih podatkov med upravljalci podat-kov ob upoštevanju možnih omejitev iz veljavne zakonodaje. Osebni podatki, ki jih zbiramo, so povezani z uporabnikovo dejavnostjo v imenu naše poslovne stranke, zato uporabnik teh podatkov ne more penesti tretji osebi.

  • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu vaše lokalne države. V Estoniji je estonski inšpektorat za varstvo podatkov, glejte kontaktne podatke na spletni strani (https://www.aki.ee/en/contacts). Kontaktne podatke vašega nadzornega organa najdete na https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. POPRAVKI

  Če Markit spremeni kategorije obdelanih osebnih podatkov ali namene obdelave osebnih po-datkov, bo Markit naredil ustrezne spremembe k tej politiki in, če je mogoče, obvestil naše stranke in tudi uporabnike.

 12. NADALJNA POMOČ

  Če imate kakršnakoli vprašanja glede načina zbiranja, uporabe in obdelave osebnih podatkov, se obrnite na našega koordinatorja za varstvo podatkov na naslovgdpr@markit.eu.