Fortrolighedspolitik

Version 1
Gyldig fra 01-01-2021

 1. INTRODUKTION

  Denne fortrolighedspolitik er udarbejdet på vegne af Markit Holding AS (Estland) og samtlige datterselskaber (herefter omtalt som “Markit”, “vi” eller “os”), som fungerer som datakontrollere.

  Denne fortrolighedspolitik beskriver hvordan vi indsamler, burger og behandler de personlige data som vores kunder angiver i forbindelse med brug af vores tjeneste (herefter omtalt som “du” eller “brugere”).

  Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med den gældende lovgivning om databeskyttelse, herunder den almindelige databeskyttelsesforordning (forordning (EU) 2016/679) (efterfølgende omtalt som “GDPR”) og enhver anden relevant databeskyttelseslovgivning.

 2. PERSONLIGE DATA SOM VI BEHANDLER

  Vi indsamler personlige data fra dig for at gøre det muligt for os at overholde og opfylde vores forpligtelser i forbindelse med de kontraktmæssige forhold, vi har indgået med vores erhvervskunder. Derudover kan vi i visse tilfælde også have juridisk forpligtelse til at behandle og dele dine personlige data med offentlige myndigheder, herunder skattevæsenet og andre relevante myndigheder.

  Vi indsamler dine personlige data i kategorier som beskrevet nedenfor:

  • generelle personlige data (for-og efternavn, kommunikationssprog);

  • ansættelses- eller andre kontraktmæssige detaljer (din stilling hos vores erhvervskunde og dine forretningskontaktoplysninger, herunder telefonnumre og e-mailadresser);

  • dine kontooplysninger i vores internetbaserede IT-udstyrssystem (Markit System) (brugernavne, logins, brugeraktivitet, andre data som frivilligt er leveret af Brugere);

  • samtykke (informationer og oplysninger om givet samtykke til at sende dig kommercielle oplysninger til markedsføringsformål).

  Vi indsamler dine personlige data direkte fra dig, herunder ved at indhente data gennem din aktivitet på Markit System, eller indirekte, fra den erhvervskunde, du repræsenterer eller er tilknyttet.

 3. FORMÅL TIL BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA

  Når det er relevant og i overensstemmelse med lokale lovgivninger og krav, anvender vi generelt brugerdata på følgende måder:

  • for at sikre at vi kan opfylde vores kontraktmæssige forhold til vores erhvervskunder;

  • for at sende brugeropdateringer angående ordrestatusser, andre transaktioner eller eventuelle relevante ændringer i bruger- eller kundekonti;

  • for at overvåge opfyldelsen af vores erhvervskunders kontraktlige forpligtelser;

  • for at sende informationsmaterialer til brugernes e-mail adresser og/eller postadresser;

  • for at anbefale løsninger eller produkttilbud som Markit mener, at Kunden kunne have interesse i;

  • for at sikre at vi overholder relevante lovgivninger og for at administrere eventuelle risici mod virksomheden;

  • for at sikre systemets stabilitet, funktionalitet og for at forbedre systemfunktionerne;

  • for at hjælpe os med at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav hvis nødvendigt;

  • Markit kan yderligere anvende disse oplysninger til at konsultere med kreditvurderingsbureauer eller andre informationskilder for at vurdere et eventuelt kreditbeløb, der kan bevilliges til vores erhvervskunde.

 4. RETSGRUNDLAG TIL BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA

  Der findes visse tilfælde, hvor Markit lovligt er i stand til at behandle brugernes personlige data. Disse er som følger:

  • for at udføre vores juridiske forpligtelser (GDPR Art. 6(1)(c));

  • behandling af oplysningerne er inden for vores legitime interesser (GDPR Art. 6(1)(f)), herunder særligt i tilfælde hvor:

   • behandlingen af oplysninger er nødvendig for at kunne levere og overholde aftalen til vores erhvervskunder;

   • vi er forårsaget til at udføre forhåndssalg og eftersalgsaktiviteter for at kommunikere med vores erhvervskunde;

   • vi skal forbedre vores kundeservice og system.

 5. ERHVERVSKUNDER DER DATAREGISTRERES

  Hvis en erhvervskunde efter gældende lovgivning betragtes som dataregistreret, er følgende informationer yderligere gældende:

  • følgende data indsamles muligvis fra dig:

   bestilling, levering og fakturadata (bestilling- og leveringsoplysninger, VAT-numre, finansielle- og skatterelaterede dokumenter);

  • behandlingen af dine personlige data bliver potentielt baseret på GDPR Art. 6(1)(b) – for at sikre at det kontraktmæssige forhold kan opfyldes.
 6. BRUG AF WEBSTEDET

  Markit anvender cookies til at forbedre vores service og brugeroplevelse og til at analysere, hvordan vores websted bruges. Cookies alene kan ikke anvendes til at identificere en Bruger, men de i visse tilfælde anvendes når de kombineres med andre oplysninger. Under sådanne omstændigheder kan cookies behandles som personlige data. Cookies gemmes på brugerens computer hvorefter de overføres til Markit webstedet. Brugeren kan både deaktivere eller begrænse overførslen af cookies ved at ændre indstillingerne i brugerens internetbrowser. Dog kan dette resultere i, at det ikke længere at anvende Markit System fuldt ud. Se flere oplysninger ved at læse vores Cookie Politik.

 7. DELING AF PERSONLIGE DATA

  For at vi kan opfylde de formål der beskrives i disse vilkår, kan dine personlige data muligvis videregives til følgende modtagere:

  • mellem og inden for Markits enheder;

  • til leverandører og fragtselskaber;

  • til sky-baserede opbevaringsudbydere på nettet; og

  • til andre tredjeparter (herunder skattevæsenet, revisioner og andre myndigheder, tredjepartsudbydere, f.eks. regnskabs- og juridiske tjenesteudbydere, IT-konsulenter, forsikringsselskaber og andre professionelle rådgivere og forretningskonsulenter).

 8. OVERFØRSEL AF DATA UDEN FOR EØS

  Vi overfører data uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS, dvs. EU-landene sammen med Norge, Island og Liechtenstein) udelukkende når det er i overensstemmelse med lovgivningen omkring databeskyttelse. Disse overførsler kan være baseret på passende beslutninger truffet af Europa-Kommissionen eller baseret på EU's standardkontraktsbestemmelser, og du besidder ret til at modtage en kopi af anvendte sikkerhedsforanstaltninger ved at kontakte os.

 9. LAGRING AF PERSONLIGE DATA

  Vi behandler som regel brugernes personlige data i løbet af det kontraktmæssige forhold til kunden og lagrer herefter disse data i op til 10 år efter at aftalen mellem Markit og kunden er ophørt. Dog kan vi i visse tilfælde gøre undtagelser fra dette, hvor vi er berettigede til at opbevare data i længere periode, eventuelt hvis dette er et lovkrav.

  Når det er bestemt, at vi ikke længere har brug for at lagre brugerens personlige data, vil disse blive slettet eller anonymiseret fra vores Markit systemer.

 10. BRUGERENS RETTIGHEDER

  Du har forskellige rettigheder i relation når det gælder dine personlige data, som vi behandler. Disse er beskrevet som følger:

  • Ret til at anmode om adgang: du har til enhver tid ret til at bede os om at bekræfte, hvilke oplysninger vi behandler om dig. Hvis du anmoder om kopier af disse oplysninger, vil vi muligvis opkræve et mindre og rimeligt administrationsgebyr. Hvis vi efter lovgivningens omfang har ret til det, kan vi muligvis afvise sådanne anmodninger. Hvis dette er tilfældet, vil vi oplyse dig om hvorfor.

  • Ret til at foretage ændringer: du har ret til at anmode om, at vi retter eventuelle ukorrekte eller ufuldstændige personoplysninger, som vi behandler om dig. I tilfælde af, at vi har delt sådanne personlige data med tredjepart, underretter vi dem om retningen, medmindre at dette ikke er muligt eller indebærer en uforholdsmæssig stor indsats. Hvis vi lovligt har tilladelse til det, har vi ret til at afvise en sådan anmodning. Hvis dette er tilfældet, vil vi oplyse dig om hvorfor.

  • Ret til at anmode om sletning af data: i visse tilfælde, har du ret til at anmode om, at vi sletter dine personlige data. Hvis vi lovligt har tilladelse til det, kan vi afvise en sådan anmodning. Hvis dette er tilfældet, vil vi oplyse dig om hvorfor.

  • Ret til at begrænse behandlingen af data: i visse tilfælde har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige data. Dette indebærer, at vi fremtidigt kun kan gemme dataene og ikke være i stand til at udføre yderligere behandlingsaktiviteter. Hvis vi lovligt har tilladelse til det, kan vi afvise en sådan anmodning. Hvis dette er tilfældet, vil vi oplyse dig om hvorfor.

  • Ret til at nægte behandlingen af data: i visse tilfælde har du ret til at nægte os behandling af dine personlige data. Hvis vi lovligt har tilladelse til det, kan vi afvise en sådan anmodning. Hvis dette er tilfældet, vil vi oplyse dig om hvorfor.

  • Ret til overførsel af data: du har generelt ret til at overføre dine personlige data mellem datakontrollører under forbehold for mulige begrænsninger fra den gældende lovgivning. Personlige data, som vi indsamler, er relateret til brugerens aktivitet i henhold til de tjenester som vi udbyder, og brugeren kan derfor ikke overføre disse til en tredjepart.

  • Ret til at indgive klage til relevant tilsynsmyndighed: du besidder ret til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden i dit land. I Estland er det det estiske datatilsynsinspektorat der er gældende, se kontaktoplysninger på webstedet (https://www.aki.ee/en/contacts). Du kan finde kontaktoplysninger på din gældende juridiske tilsynsmyndighed på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. MODIFIKATIONER OG ÆNDRINGER

  I tilfælde af, at Markit ændrer kategorierne af behandlede personoplysninger eller formålene med behandlingen af personoplysninger, vil Markit foretage respektive ændringer i denne politik og samtidig informere vores kunder og brugere om disse, hvis muligt.

 12. YDERLIGERE VEJLEDNING

  Hvis du har spørgsmål eller kommentarer relateret til vores indsamling, behandling og brug af dine personlige data, kan du til enhver tid kontakte vores databeskyttelseskoordinator på gdpr@markit.eu.