Pravno lice

MarkIT B2B North America, Inc.
40 E Main St
DE 19711 Newark
SAD

Poreski identifikacioni broj: 46-1672177