Upravljanje z naročili

Spremljajte proces naročil in organizirajte dostave na različne lokacije po državi ali preko več držav.

Večina naročil ima možnost spremljanja dostave preko linkov in avtomatičnim obveščanjem o morebitnih zamudah.

Dobite pregled nad vsemi vašimi naročili, vsemi lokacijami za dostavo in podjetji v skupini z enim samim vmesnikom.

Dodajte številko naročilice in stroškovno mesto na naročila ter poskrbite za zanesljivo dostavo in likvidacijo fakture.

Kontrolna plošča

Kontrolna plošča na prvi strani prikazuje seznam odprtih opravil kot so nepotrjena naročila, zapadle fakture in uporabniške račune, ki potrebujejo vašo pozornost in to preko vseh podjetij za katere skrbite.

To združi in prikaže kritične informacije iz različnih delov sistema na eno mesto za hiter pregled in poskrbi, da boste hitro opazili težave in jih učinkovito rešili.

Opombe za račun in reference

Markit podpira tri tipe uporabniških zaznamkov: opombe za račun, ki se tipično uporabnlja za številko naročilnice, tekstovne opombe na koncu fakture in opombe na posemezni postavki.

Uporabnik lahko tako vpiše stroškovno mesto in stroškovne kategorije po posamezni postavki ali za celotno naročilo in tako poveže naročilo z vnosom v interni sistem naročanja.

Tipično imajo nabavniki natačne informacije o številkah naročilnic, stroškovnih mestih za vsako naročilo vendar se morajo ti podatki pojaviti na dobaviteljevi fakturi, drugače se proces potrjevanja fakture in plačila podaljša in povzroči nepotrebno dodatno delo.

Zgodovina naročil in izvoz

Vsako naročilo ki ste ga kadar koli naredili za katero koli podjetje lahko poiščete leta kasneje in to po kateri koli ključni besedi (produktni številki, imenu, blagovni znamki, kategoriji, številki naročilnice, potrditelju, naslovu za dostavo) v sekciji Zgodovina nakupov. Te podatke lahko tudi izvozite v Excel za nadaljnjo analizo in poročila v obliki pivot tabel.

Velikokrat se zgodi, da nam stranke poročajo, da ni enostavno dobiti podatkov o nabavah iz njihovega ERP sistema oziroma, da to sploh ni mogoče. Opex in capex ni težava, vendar katere blagovme znemke, iz katerih kategorij - kakšni so zneski in kako pogosto kupujemo? Na vsa ta vprašanja lahko zlahka dobite odgovor z le nekaj kliki v Zgodovini nakupov.