Νομικό πρόσωπο

MarkIT B2B Ltd.
120 High Road, East Finchley
N2 9ED London
Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός μητρώου: 06919751
ΑΦΜ: GB982900009