Tüzel kişilik

Markit Teknoloji Tedarik Ltd. Şti.
Yeşilköy Mah. EGS Business Park No:70/3
34149 Bakırköy, İstanbul
Türkiye

Kayıt Kodu: 26569-5
KDV kodu: 6120698047
Vergi Dairesi: Bakırköy Vergi Dairesi Müdürlüğü