MARKETPLACE I ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ZAKUPÓW IT Z LOKALNYMI DOSTAWAMI W 35 KRAJACH.

Zakres
Markit
65%

W każdym kraju Markit integruje głównych lokalnych dystrybutorów i dodaje najcenniejszych dystrybutorów zagranicznych, aby zbudować najlepszy rynek produktów IT na świecie.

Dostępność
produktów
1 013 570
Szybkość
dostawy
4,4 Dni
Dokładność
dostawy
92,9%