1 006 680
preces mūsu katalogā
794 921
preces, kas pieejamas šobrīd
514
pasūtījumi, ko šodien veikuši MarkIT klienti