Podaci o poduzeću

MarkIT.sk, s.r.o.
Kopčianska 10
851 01 Bratislava
Slovačka

Registracijski broj: 36699080
šifra PDV-a: SK2022288829