45 ÜLKEDE YERELDEN YERELE TESLİMATLARLA PAZAR YERİ VE IT SATIN ALMA ÇÖZÜMÜ

Markit
kapsamı
95%

Markit, her ülke için ana yerel distribütörleri entegre eder ve dünyadaki en iyi IT ürünleri pazarını oluşturmak için en değerli sınır ötesi distribütörleri ekler.

Mevcut
ürünler
788.984
Teslimat hızı
3,7 Gün
Teslimat
kesinliği
94,3%