Pravno lice

MarkIT d.o.o.
Verovškova ulica 55a
1000 Ljubljana
Slovenija

Registarski broj: 2252422
Broj PDV-a: SI50614509