Podaci o poduzeću

MarkIT d.o.o.
Verovškova ulica 55a
1000 Ljubljana
Slovenija

Registracijski broj: 2252422
šifra PDV-a: SI50614509