Privacy Policy

Version 1
Valid from 01.01.2021

 1. INTRODUKSJON

  Denne personvernpolitikken er gitt på vegne av Markit Holding AS (Estland) og alle dets datterselskaper (heretter “Markit”, “vi” eller “oss”), som er den behandlingsansvarlige.

  Denne personvernpolitikken beskriver hvordan vi samler inn, bruker og behandler de personlige data datasubjektene som representerer eller er i forbindelse med våre kunder (heretter “du” eller “brukere”).

  Vi behandler personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning om databeskyttelse, inkludert den generelle databeskyttelsesforordningen (forordning (EU) 2016/679) ( heretter “GDPR”) og all annen relevant databeskyttelseslovgivning.

 2. PERSONOPPLYSNINGER VI BEHANDLER

  Vi samler inn dine personlige data for å kunne oppfylle våre forpliktelser som følge av vårt kontraktsforhold med våre kunder. Vi kan også ha en juridisk forpliktelse til å behandle og dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter.

  Vi samler inn følgende kategorier av personopplysninger om deg:

  • generelle personopplysninger (fornavn og etternavn, kommunikasjonsspråk);

  • ansettelse eller andre kontraktsdetaljer (din posisjon hos vår bedriftskunde og forretningskontaktdetaljer som telefonnummer og e-postadresser);

  • dine kontodetaljer i vårt internettbaserte anskaffelsessystem for IT-utstyr (Markit System) (brukernavn, pålogginge, brukeraktivitet, andre data levert av brukere frivillig);

  • samtykke (detaljer om gitt samtykke til å sende deg kommersiell informasjon i markedsførings øyemed).

  Vi innhenter dine personopplysninger direkte fra deg , inkludert innsamling av data gjennom din aktivitet innenfor Markit System, eller indirekte fra den bedriftskunden du representerer eller er tilknyttet.

 3. FORMÅL FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGENE

  Der det er relevant og i samsvar med lokale lover og krav, bruker vi vanligvis brukerdata på følgende måter:

  • å sikre oppfyllelsen av vårt kontraktsforhold med våre kunder;

  • å sende brukeroppdateringer angående status på ordrer og andre transaksjoner eller relevante endringer i bruker- eller kundekontoer;

  • å overvåke oppfyllelsen av våre forretningskunders avtaleforpliktelser;

  • å sende informasjonsmateriell til brukernes e-post og / eller postadresse;

  • å anbefale løsninger eller produkttilbud som Markit mener vil være egnet eller fordelaktig for kunden;

  • å sikre at vi overholder loven og håndtere risiko for virksomheten;

  • å sikre Markit System og forbedre systemfunksjonene;

  • å hjelpe oss med å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav om nødvendig;

  • Markit kan bruke denne informasjonen til å rådføre seg med kredittvurderingsbyråer eller andre informasjonskilder for å fastslå hvor mye kreditt som skal gis til våre bedriftskunder.

 4. RETTSLIGE GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

  Det finnes en rekke forskjellige måter, hvor Markit er lovlig stand til å behandle den personlige data av bruker. Dette er følgende:

  • å utføre våre juridiske forpliktelser (GDPR art. 6 (1) (c));

  • behandling er innenfor våre legitime interesser (GDPR art. 6 (1) (f) ), hovedsakelig der:

   • behandling er nødvendig for å oppfylle avtalen med våre forretningskunder;

   • vi trenger for å gjennomføre førsalg- og ettersalgsaktiviteter og å kommunisere med vår bedriftskund;

   • vi må forbedre kundeservicen og systemets integritet.

 5. FORRETNINGSKUNDER SOM ER REGISTRERTE

  Når vår bedriftskunde i henhold til gjeldende lover blir sett på som en registrert, gjelder følgende tilleggsinformasjon:

  • følgende personopplysninger kan samles om deg:

   bestillings-, leverings- og fakturerings data (ordre- og leveringsdetaljer, organisasjonsnummer, økonomiske data);

  • behandling av dine personlige data kan være basert på GDPR Art. 6 (1) (b) - for å sikre oppfyllelsen av vårt kontraktsforhold .
 6. BRUKER NETTSTEDET

  Markit bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten og brukeropplevelsen og for å analysere hvordan nettstedet vårt brukes. Informasjonskapsler kan ikke brukes alene for å identifisere brukerene, men de kan kobles direkte eller indirekte til når de kombineres med annen informasjon. I disse tilfellene kan informasjonskapsler behandles som personopplysninger. Informasjonskapsler lagres på brukernes datamaskin og overføres derfra til Markit nettstedet. Bruker kan deaktivere eller begrense overføring av cookies ved å endre innstillingene i den nettleseren. Men dette kan resultere i ikke bli i stand til å dra full nytte av Markit systemet. Vennligst se mer informasjon i retningslinjene våre for informasjonskapsler.

 7. DELING AV PERSONOPPLYSNINGENE

  For at vi skal oppfylle formålene som er beskrevet i denne policyen , kan dine personopplysninger overføres til følgende mottakere:

  • mellom og innenfor Markit gruppe enheter;

  • til distributørene og leverandørene av transporttjenester;

  • til skybaserte lagringsleverandører; og

  • til andre tredjeparter (for eksempel skatt, revisjon og andre myndigheter, tredjeparts tjenesteleverandører , f.eks. regnskaps- og juridiske tjenesteleverandører, IT-konsulenter, forsikringsselskaper og andre profesjonelle rådgivere og forretnings konsulenter).

 8. OVERFØRINGER UTENFOR EØS

  Vi overfører data utenfor Det europeiske økonomiske området ( EØS, dvs. EU-landene, sammen med Norge, Island og Liechtenstein) bare der det er i samsvar med loven om databeskyttelse. Slike overføringer kan være basert på adekvate avgjørelser truffet av EU-kommisjonen eller basert på EU-standard Cufraktuelle Clauses, og du har rett til å motta en kopi av de anvendte passende sikkerhetstiltak ved å kontakte oss.

 9. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGENE

  Vi vanligvis behandler de personopplysninger til bruker under løpet av kontraktsforholdet med kunden, og deretter holde den for opp til 10 år etter avtalen mellom Markit og kunden er avsluttet. Vi kan lage unntak fra dette der det er begrunnelse for å beholde data for lengre perioder eller om dette er lovpålagt.

  Når vi har bestemt at vi ikke lenger trenger å holde de personlige dataene til brukerene, vil vi slette eller anonymisere den fra Markit systemer.

 10. BRUKERENS RETTIGHETER

  Du har ulike rettigheter i forhold til dine personlige data som vi behandler om deg, som er fastsatt i det følgende:

  • Rett til å be om tilgang: du kan be oss om å bekrefte hvilken informasjon vi behandler om deg når som helst. Hvis du ber om ytterligere kopier av denne informasjonen, kan det hende vi belaster en rimelig administrasjonskostnad. Der vi har juridisk rett til å gjøre det, kan vi nekte fra en slik anmodning. Hvis vi avslår denne forespørselen, vil vi fortelle deg årsakene til dette.

  • Rett til rektifisering: du kan be om at vi får utbedret eventuelle unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger som vi behandler om deg. Hvis vi har delt disse personopplysningene med tredjepart, vil vi varsle dem om retting med mindre dette er umulig eller innebærer uforholdsmessig innsats. Der vi har juridisk rett til å gjøre det, kan vi nekte fra slik forespørsel. Hvis vi avslår denne forespørselen, vil vi fortelle deg årsakene til dette.

  • Rett til sletting: du har rett til å be om at vi sletter din personlige data i visse tilfeller. Der vi har juridisk rett til å gjøre det, kan vi nekte slik forespørsel. Hvis vi avslår denne forespørselen, vil vi fortelle deg årsakene til dette.

  • Retten til å begrense behandling: du har rett til å be om at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger i visse tilfeller. Dette betyr at vi bare kan fortsette å lagre de data, og vil ikke være i stand til å utføre ytterligere behandling aktiviteter. Der vi har juridisk rett til å gjøre det, kan vi nekte slik forespørsel. Hvis vi avslår denne forespørselen, vil vi fortelle deg årsakene til dette.

  • Rett til å nekte: i visse tilfeller har du retten til å nekte oss å behandle dine personlige data. Hvor vi har lovlig tillatelse å gjøre det, kan vi nekte slik forespørsel. Hvis vi avslår denne forespørselen, vil vi fortelle deg årsakene til dette.

  • Rett til dataoverføring: generelt har du retten til å overføre dine personlige data mellom behandlingsansvarlige, med forbehold om mulige begrensninger i gjeldende lov. Persondata vi samler inn er knyttet til brukerenes aktivitet i navnet til vår bedriftskunde og dermed kan disse dataene ikke overføres til en tredjepart av brukerene.

  • Rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten: Du har rett til å sende inn en klage til tilsynsmyndigheten i landet ditt. I Estland er det det estiske data tilsyns tilsynet, se kontaktinformasjon på nettstedet (https://www.aki.ee/en/contacts). Du finner kontaktinformasjonen til din lokale tilsynsmyndighet på https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. MODIFIKASJONER

  Hvis Markit endrer kategoriene av behandlede personopplysninger eller formålet med behandling av personopplysninger, vil Markit gjøre respektive endringer i denne policyen og informere våre kunder og også brukerne om mulig.

 12. YTTERLIGERE ASSISTANSE

  Hvis du har spørsmål eller kommentarer om hvordan vi samler inn, bruker og behandler personopplysninger, kan du kontakte vår databeskyttelseskoordinator på gdpr@markit.eu.