35 ÜLKEDE YERELDEN YERELE TESLİMATLARLA PAZAR YERİ VE IT SATIN ALMA ÇÖZÜMÜ

Markit
kapsamı
35%

Markit, her ülke için ana yerel distribütörleri entegre eder ve dünyadaki en iyi IT ürünleri pazarını oluşturmak için en değerli sınır ötesi distribütörleri ekler.

Mevcut
ürünler
3.746
Teslimat hızı
12,7 Gün
Teslimat
kesinliği
77,0%