MARKETPLACE I ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ZAKUPÓW IT Z LOKALNYMI DOSTAWAMI W 38 KRAJACH.

Zakres
Markit
35%

W każdym kraju Markit integruje głównych lokalnych dystrybutorów i dodaje najcenniejszych dystrybutorów zagranicznych, aby zbudować najlepszy rynek produktów IT na świecie.

Dostępność
produktów
4 033
Szybkość
dostawy
9,0 Dni
Dokładność
dostawy
78,0%