Juridisk enhet

Markit Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Hermano Neves 18, piso 3, E7
1600-477 Lisboa
Portugal

Organisasjonsnummer: 509769713
MVA kode: PT509769713