Podaci o poduzeću

Markit Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Hermano Neves 18, piso 3, E7
1600-477 Lisboa
Portugal

Registracijski broj: 509769713
šifra PDV-a: PT509769713