Aktualności

W dziale zamówień IT zaufanie jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej

 · 

W poprzednim poście rozmawialiśmy o tym, jak customer service agility during the crisis will affect how suppliers’ reputations will be judged kiedy opadnie kurz. W tym poście przyjrzymy się bliżej czynnikowi zaufania i temu, jak budują go Markit i inni renomowani dostawcy.

Firmy, które dążą do obniżenia kosztów zaopatrzenia w IT podczas recesji, naturalnie rozważą nowych dostawców, a także ewentualnie dokonają przeglądu warunków u istniejących dostawców, i chociaż koszt będzie jednym z decydujących czynników, wiarygodność dostawcy ostatecznie wpłynie na decyzja w znaczący sposób.


Wiarygodność składa się z dwóch kluczowych elementów: wiarygodności i wiedzy specjalistycznej, które mają zarówno obiektywne, jak i subiektywne elementy. Wiarygodność opiera się bardziej na subiektywnych czynnikach, ale może obejmować obiektywne pomiary, takie jak ustalona wiarygodność. Wiedza specjalistyczna może być podobnie subiektywnie postrzegana, ale obejmuje również stosunkowo obiektywne cechy „jakości” dostawcy, np. Poświadczenia, certyfikaty lub jakość informacji / produktu.

Zaufanie nie pojawia się z dnia na dzień; potrzeba czasu, powtarzających się połączeń i transakcji, ale kiedy to nastąpi, może to być decydujący czynnik lojalności dostawca-klient i może prowadzić do innowacji, lepszego rozwiązywania problemów i szybszej drogi do osiągnięcia wspólnych celów.

Jak więc w Markit budujemy zaufanie wśród naszych klientów?

Nasi opiekunowie klientów i zespoły obsługi klienta wykraczają poza tradycyjne oczekiwania.

  • Są proaktywni. Dzwonią do klientów regularnie, aby zrozumieć ich zmieniające się wyzwania i dostosować naszą reakcję jako firmy.
  • Zależy im. Prawdziwie. Empatia i życzliwość zapisana jest w DNA Markit, a kiedy szczerze się troszczysz, ukazuje się na twojej twarzy, w tonie głosu, w mowie ciała. Nie można go sfałszować. Ten poziom opieki pozwala na przepływ uczciwych i otwartych informacji zwrotnych między naszymi zespołami a klientem. Ten rodzaj otwartej komunikacji prowadzi do lepszego rozwiązywania problemów i rodzi zaufanie do rozwoju.
  • Rozumieją, że otwartość i elastyczność są częścią udanych relacji zakupowych IT. Obie strony muszą dać i brać. Dzięki wzajemnemu rozwojowi i ulepszaniu planów i porozumień dotyczących scenariusza korzystnego dla wszystkich, zaufanie rośnie. Tak, oczywiście ceny można negocjować, ale należy także uwzględnić tworzenie wartości, pośrednie oszczędności, warunki płatności itp.

Gdy zdobywamy nowych klientów, nie naciskamy ich naszymi rozwiązaniami w zakresie zakupów IT, niezależnie od tego, jak dobre są. „Odchodzimy od rozwiązania”. Słuchamy i zadajemy pytania. Staramy się dogłębnie zrozumieć wyzwania, przed którymi stoi nie tylko CPO, ale także otaczający kluczowi interesariusze: CTO, CIO, CFO oraz oczywiście sami kupujący i użytkownicy IT.

To, że Markit obsługuje 9500 firm w 34 krajach, nie oznacza, że jesteśmy w sam raz dla wszystkich. W Markit również sobie ufamy, aby zapewnić, że naprawdę możemy zaoszczędzić czas i pieniądze nowych klientów na ich zakupach IT w perspektywie długoterminowej i zrównoważonej. Jeśli stwierdzimy, że nie jesteśmy w dobrej formie, po prostu lepiej odejść, a nie tylko „podjąć działalność” z krótkoterminową mentalnością.

Zaufanie nie jest budowane przez przygotowywanie ofert we wszystkie strony. Opiera się na uczciwym zrozumieniu problemów związanych z zakupami IT w firmie i mówiąc wprost, z empatią i wzajemny odkrywaniem, czy nasza zdolność do rozwiązywania ich problemów jest wystarczająca do osiągnięcia ich celów.

Wielu klientów Markit wyraża wysoki poziom zaufania. Możesz przeczytać więcej o naszych zaufanych klientach i partnerach w naszym IT procurement success stories.