MARKETPLACE I ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ZAKUPÓW IT Z LOKALNYMI DOSTAWAMI W 39 KRAJACH.

Zakres
Markit
95%

W każdym kraju Markit integruje głównych lokalnych dystrybutorów i dodaje najcenniejszych dystrybutorów zagranicznych, aby zbudować najlepszy rynek produktów IT na świecie.

Dostępność
produktów
924 849
Szybkość
dostawy
3,5 Dni
Dokładność
dostawy
94,8%