Νομικό πρόσωπο

Markit Norway AS
Lensmannslia 4
1386 Asker
Νορβηγία

Αριθμός μητρώου: 978695876
ΑΦΜ: NO978695876MVA