Νομικό πρόσωπο

MarkIT B2B Holland BV
Kraanspoor 50
1033 SE Amsterdam
Κάτω Χώρες

Αριθμός μητρώου: 34372145
ΑΦΜ: NL821733758B01