Adatvédelmi szabályzat

Version 1
Innentől érvényes: 2021. 01. 01.

 1. BEVEZETÉS

  A jelen Adatvédelmi szabályzat a Markit Holding AS (Észtország) és minden leányvállalata (a továbbiakban “Markit”, “mi”, stb.), nevében készült, akik az adatokat kezelik.

  Az adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogyan gyűjtjük, használjuk és dolgozzuk fel azon érintett személyek személyes adatait, akik üzleti ügyfeleinket képviselik vagy egyéb módon kapcsolódnak hozzájuk (a továbbiakban “Önök” vagy “felhasználók”).

  felhasználók “GDPR”), illetve minden egyéb vonatkozó adatvédelmi törvényt.

 2. AZ ÁLTALÁNUNK FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK

  Azért gyűjtjük személyes adatait, hogy teljesíthessük azokat a vállalásainkat, melyek az üzleti ügyfeleinkkel kötött szerződéses kapcsolatunkból fakadnak. Arra is jogi kötelezettségünk lehet, hogy feldolgozzuk és megosszuk személyes adatait közhatóságokkal, például adóhatósággal vagy kormányhivatalokkal.

  Az alábbi típusú személyes adatokat gyűjtjük Önről:

  • általános személyes információk (kereszt- és vezetéknév, kommunikáció nyelve);

  • állással kapcsolatos vagy egyéb szerződédes adatok (pozíciója üzleti ügyfelünknél és vállalati elérhetőségi adatai, például telefonszáma és e-mail címe);

  • fiókadatai internetalapú IT eszköz beszerzési rendszerünkben (Markit System) (felhasználónév, belépések, felhasználói aktivitás, egyéb adatok, melyet a felhasználók önként adnak meg);

  • beleegyezés (azok az adatok, melyeket abban a beleegyezésben adott meg, hogy kereskedelmi információkat küldhetünk Önnek marketing célokból).

  Személyes adatait vagy közvetlenül Öntől kapjuk, beleértve a Markit Systemben, folytatott tevékenységével kapcsolatos adatokat, vagy közvetve az Ön által képviselt vagy az Önhöz kapcsolódó üzleti ügyfelektől.

 3. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA

  Szükséges esetben és a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően a felhasználói adatokat általában az alábbi célokra használjuk:

  • hogy biztosítsuk szerződéses vállalásaink teljesítését üzleti ügyfeleink felé;

  • friss információkat küldjünk a felhasználóknak rendelésük állapotáról és bármilyen egyéb tranzakcióról vagy releváns változásról a felhasználó vagy az ügyfél fiókjában;

  • nyomon kövessük üzleti ügyfeleink szerződéses vállalásainak teljesítését;

  • információs anyagokat küldjünk a felhasználók email és/vagy postai címére;

  • megoldásokat és termékajánlatokat küldjünk, melyekről a Markit azt gondolja, hasznos vagy érdekes lehet a felhasználónak;

  • biztosítsuk, hogy megfelelünk a jogszabályoknak, és a vállalkozást érintő kockázatokat kezeljük;

  • biztosítsuk a rendszer flexibilitását és fejlesszük a rendszerfunkciókat;

  • segítsen minket jogi követelések megállapításában, megtételében vagy megvédésében, ha szükséges;

  • a Markit az információkat arra is használhatja, hogy hitelminősítő intézettel vagy egyéb információforrással egyeztessen annak meghatározásához, hogy üzleti partnereink milyen összegű hitelre pályázhatnak.

 4. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGI ALAPJAI

  Számos oka lehet annak, hogy a Markit jogszerű módon feldolgozza a felhasználók személyes adatait. Ezek az alábbiak:

  • Jogi kötelezettségeink teljesítése miatt (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés (c) pontja);

  • A feldolgozás jogos érdekünk (GDPR 6. cikk, (1) bekezdés (f) pontja), különösen, ha:

   • a feldolgozás szükséges ahhoz, hogy teljesítsük üzleti ügyfeleinkkel kötött egyezményeinket;

   • értékesítés előtti vagy utáni tevékenységeket kell folytatnunk, hogy kommunikáljunk üzleti ügyfeleinkkel;

   • fejlesztenünk kell ügyféltámogatásunk és a rendszer flexibilitását.

 5. ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETT ÜZLETI ÜGYFELEK

  Ammenyiben a vonatkozó jogszabályok szerint üzleti ügyfelünk adatkezelésben érintett személynek számít, az alábbi információk is relevánsak:

  • az alábbi személyes adatokat gyűjthetjük Önről:

   megrendelései, kiszállítási és számlázási adatok (megrendelési és kiszállítási információk, adóazonosító szám, pénzügyi és adóügyi egyezségek);

  • személyes adatainak feldolgozása a GDPR 6. cikk, (1) bekezdés (b) pontján alapulhat – annak érdekében, hogy biztosítsuk szerződéses vállalásainkat.
 6. A HONLAP HASZNÁLATA

  A Markit cookie-kat használ szolgáltatása és a felhasználói élmény fejlesztéséhez, valamint honlapunk használatának elemzéséhez. A cookie-k önmagukban nem alkalmasak a felhasználók beazonosítására, de egyéb adatokkal együtt közvetlenül vagy közvetve elvezethetnek a felhasználóhoz. Ezekben az esetekben a cookie-kat személyes adatokként kezeljük. A cookie-k a felhasználó számítógépén kerülnek tárolásra, és onnan kerülnek megosztásra a Markit honlappal. A felhasználók letilthatják vagy korlátozhatják a cookie-k megosztását az internetböngésző beállításainak megváltoztatásával. Azonban ez azzal járhat, hogy nem élvezheti ki a Markit rendszer minden előnyét. Kérjük, további részletekért olvassa el Cookie szabályzatunkat.

 7. SZEMÉLYES ADATOK MEGOSZTÁSA

  Annak érdekében, hogy teljesítsük a jelen szabályzatban leírt célokat, személyes adatait megoszthatjuk az alábbiakkal:

  • Markit csoport tagjai között és azokon belül;

  • Forgalmazók és szállítócégek;

  • Felhőalapú tárolási szolgáltatók; és

  • Egyéb harmadik felek (például adóhivatal, könyvvizsgáló vagy egyéb hivatal, harmadik fél szolgáltató, pl. könyvelési és jogi szolgáltató, IT tanácsadók, biztosítótársaságok és egyéb szakértői és üzleti tanácsadók).

 8. ADATOK MEGOSZTÁSA AZ EEA-N KÍVÜL

  Csak abban az esetben osztunk meg adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT, azaz az Európai Unió tagállamai Norvégiával, Izlanddal és Liechtensteinnel együtt) kívül, ha ez összhangban van az adatvédelmi jogszabályokkal. Az ilyen adatmegosztás az Európai Bizottság által meghozott megfelelőségi határozaton vagy az EU általános szerződési feltételein alapulhat. Ha megkeres minket, igényelhet egy másolatot az alkalmazott biztonsági lépésekről.

 9. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA

  Általában az ügyféllel kötött szerződéses kapcsolat ideje alatt dolgozzuk fel személyes adatait, majd maximum 10 évig tároljuk az adatokat azután, hogy a Markit és az ügyfél közötti megállapodás megszűnt. Ez alól a szabály alól csak akkor teszünk kivételt, ha van valamilyen indokunk az adatok tovább történő megőrzésére, vagy ezt a törvény megköveteli tőlünk.

  Amint megállapítottuk, hogy a továbbiakban nincs szükségünk a felhasználó személyes adataira, letöröljük vagy anonimizáljuk őket a Markit rendszereiben.

 10. A FELHASZNÁLÓ JOGAI

  Különböző jogokkal rendelkezik az általunk feldolgozott személyes adataival kapcsolatban. Ezek az alábbiak:

  • Hozzáférésigénylés joga: bármikor érdeklődhet arról, hogy milyen adatokat dolgozunk fel Önről. Ha további másolatokat szeretne kapni ezekről az információkról, indokolt mértékű adminisztratív költségeket számolhatunk fel. Amennyiben erre jogi lehetőségünk van, megtagadhatjuk az ilyen kérést. Ha megtagadjuk kérése teljesítését, megosztjuk Önnel indokainkat.

  • Kijavítás joga: kérheti, hogy kijavítsunk bármilyen hibás vagy hiányos személyes adatot, melyet Önnel kapcsolatban feldolgozunk. Ha ezt a személyes adatot megosztottuk harmadik felekkel, értesítjük őket a javításról, amennyiben ez lehetséges és nem jár aránytalan erőfeszítéssel. Amennyiben erre jogi lehetőségünk van, megtagadhatjuk az ilyen kérést. Ha megtagadjuk kérése teljesítését, megosztjuk Önnel indokainkat.

  • Törlés joga: joga van arra, hogy bizonyos körülmények között személyes adatai törlését kérje. Amennyiben erre jogi lehetőségünk van, megtagadhatjuk az ilyen kérést. Ha megtagadjuk kérése teljesítését, megosztjuk Önnel indokainkat.

  • A feldolgozás korlátozásának joga: joga van azt kérni, hogy bizonyos körülmények között korlátozzuk személyes adatainak feldolgozását. Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban csak tárolhatjuk adatait, de nem végezhetünk semmilyen feldolgozási tevékenységet. Amennyiben erre jogi lehetőségünk van, megtagadhatjuk az ilyen kérést. Ha megtagadjuk kérése teljesítését, megosztjuk Önnel indokainkat.

  • Kifogás joga: bizonyos körülmények között joga van kifogásolni, hogy feldolgozzuk személyes adatait. Amennyiben erre jogi lehetőségünk van, megtagadhatjuk az ilyen kérést. Ha megtagadjuk kérése teljesítését, megosztjuk Önnel indokainkat.

  • Adatátvitel joga: általában joga van arra, hogy személyes adatait átküldesse adatkezelők között, az esetleges jogszabályi korlátozásoktól függően. Az általunk gyűjtött személyes adatok a felhasználók az üzleti ügyfeleink nevében végzett tevékenységeire vonatkoznak, és ezért a felhasználó nem küldheti ezeket az adatokat tovább semmilyen harmadik félnek.

  • Panasztétel joga felügyeleti hatóságoknál: joga van arra, hogy panaszt tegyen országa felügyeleti hatóságainál. Észtországban ez a hatóság az Észt adatvédelmi felügyelőség. Elérhetőségeiért lásd honlapjukat (https://www.aki.ee/en/contacts). Helyi felügyeleti hatóságainak elérhetőségeit az alábbi honlapon találhatja meg https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. MÓDOSÍTÁSOK

  Ha a Markit megváltoztatja a feldolgozott személyes adatok típusait vagy a személyes adatok feldolgozásának céljait, a Markit elvégzi a megfelelő változtatásokat a jelen szabályzatban, és lehetőség szerint értesíti az ügyfeleket és a felhasználókat.

 12. TOVÁBBI SEGÍTSÉG

  Ha bármilyen kérdése vagy véleménye van a személyes adatok gyűjtése, használata vagy feldolgozása kapcsán, keresse adatvédelmi koordinátorunkat a gdpr@markit.eu email címen.