Pravno lice

MarkIT Latvija SIA
Ziedleju iela 6
LV-2167 Mārupes nov., Mārupe
Letonija

Registarski broj: 40003508373
Broj PDV-a: LV40003508373