Podaci o poduzeću

MarkIT Latvija SIA
Ziedleju iela 6
LV-2167 Mārupes nov., Mārupe
Letonija

Registracijski broj: 40003508373
šifra PDV-a: LV40003508373