Billing & Finance

Každá objednávka skončí nakonec fakturou. Je dobré se přesvědčit, že přijde včas a se všemi potřebnými poznámkami a komentáři, aby se co nejjednodušeji zpracovala.

Elektronická fakturace je čím dál populárnější mezi společnostmi, které chtějí uspořit a automatizovat rutinní operace. Proto Markit podporuje nejčastější EDI standardy.

Do fakturačního procesu dokážeme integrovat i leasingové služby. Nezáleží jaké používáte partnery pro pronájem a leasing svých IT nákupů, vše dokážeme začlenit do našeho systému tak, abyste je mohli využívat i nadále.

Konsolidované faktury

Nahánět vedoucího oddělení, nebo nákladového střediska, aby Vám podepsal fakturu na 50 EUR, je bezpochyby ztráta času všech zúčastněných.

Za určitých podmínek můžete s Markit všechny vaše IT nákupy konsolidovat do týdenní, nebo měsíční fakturace a dramaticky tak snížit počet faktur, které musí vaše firma v této oblasti zprocesovat.

Konsolidace faktur nemusí být na všechny objednávky - můžete se třeba rozhodnout podle typu nákladů (provozní versus investiční)

Leasing a Pronájem

Markit není leasingová společnost, ale pracujeme s významnými lokálními a mezinárodními partnery, abychom tuto službu dokázali nabídnout.Proces objednávání zůstává stejný, ať už se jedná o přímé nákupy, nebo nákupy na leasing. Zákazníci s aktivními leasingovými kontrakty se mohou po integraci na konci své objednávky rozhodnout a vybrat, zda půjde o objednávku na vlastní náklady, nebo na uzavřenou leasingovou smlouvu. V případě volby leasingové společnosti bude fakturace patřičně přizpůsobena.

E-fakturace a EDI

Markit má přímou integraci s Basware - jedním z hlavních poskytovatelů řešení elektronické fakturace. Nastavení a otestování procesu se zákazníkem trvá jen pár minut - jediné co potřebujeme, je zákazníkův unikátní EDI kód a objednávky, které ještě nejsou fakturovány. Na základě průzkumů dochází díky nasazení e-fakturace k redukci nákladů až o 90%. Pokud má vaše společnost tyto možnosti, rozhodně stojí za zvážení jejich implementace i se systémem Markit.