Řízení nákupů

Markit byl postaven s důrazem na korporátními zákazníky a jejich týmy v nákupních odděleních. Mimo jiné to znamená, že můžete snadno řídit nákupy pro libovolné množství společností s neomezeným množstvím uživatelů. Už se nemusíte zabývat množstvím přístupových údajů a nastavení pro každou vaši společnost, nebo zemi.

Nastavení schvalovacího procesu i specifických limitů a restrikcí uživatelů je standardem. Můžete si Markit přizpůsobit svým potřebám, můžete eliminovat určité kategorie produktů, které by se u vás neměly objednávat.

Markit může být integrovaný přímo do vašeho interního nákupního systému jako je SAP, Ariba, Oracle ..atd. To vše jsou podporované platformy pro punch out objednací a fakturační proces.

Práva a Omezení Uživatelů

Ne všichni uživatelé mají stejná práva, i když mohou mít stejnou roli, ať už to je Administrátor, Nákupčí, nebo Asistent nákupčího. 

Každé roli můžete nastavit různá omezení. Může se jednat o velikost objednávky, druhy produktů dostupných k objednání, nebo jaké produkty uživatel uvidí.

V kombinaci s nastavením Bezpečných Kategorií máte tak naprostou kontrolu kdo a co ve vaší organizace může kupovat. 

Bezpečné Kategorie

Zodpovědná osoba za IT nákupy se může rozhodnout omezit určité uživatele, aby neviděli celý produktový katalog. Tato funkce je užitečná v případech, že chcete zamezit případným chybám v objednávkách nevhodných produktů. 

V kombinaci s filtry u Parametrického Vyhledávání tak můžete nastavit produktové kategorie přesně podle vašich požadavků: například kategorie monitory může být tímto způsobem zpřesněna pouze na Samsung a Lenovo monitory, o velikosti 22-29" a s "vestavěným USB hubem", které nestojí více než 200€. Vše ostatní bude zneviditelněno.

Díky zmíněným nástrojům máte přesnou kontrolu nad tím, jaké značky a produkty jsou do vaší společnosti nakupovány. 

Schvalovací proces

Typický dvoustuňový schvalovací proces je do systému Markit vestavěn jako standard. Uživatelé mohou sami objednávat, posílat objednávky ke schválení, nebo je sami schvalovat. Vše dle přidělených práv.

Ve spolupráci se zaměstnanci Markit je možné nastavit složitější a komplexnější procesy.

INTEGRACE PUNCHOUT KATALOGU 

Většina expertů se shodne, že v IT kategoriích, kde seznam standardních položek čítá mnohdy stovky produktů a více než 50% z nich za 12 měsíců již neexistuje, nejlepší řešení pro správu nákupního katalogu je přímé propojení (punch-out) s vaším dodavatelem.

Správu katalogu, produktové popisky, dostupnosti, aktuální ceny a denní aktualizace všech těchto dat. Nechte to na nás.

Máme v Markit zkušenosti s implementací různých systémů. Nejvíce integrací zákazníků jsme provedli se systémy Coupa, Ariba, Oracle a všech dalších cXML standardů, stejně jako propojení na bázi OCI, jako například SAP SRM.

konsolidované zobrazení 

Administrátoři a Nákupčí, kteří jsou napojeni na různé společnosti - možná i ve více státech - mohou snadno sledovat co a jak mnoho bylo objednáno v jednotlivých zemích a firmách. Dosáhnou toho pomocí Konsolidovaného Zobrazení - nástroje, který můžete spatřit na mnoha místech v systému Markit.Všechny reporty v historii objednávek nebo faktur mohou být zobrazeny pro jednotlivou společnost, nebo díky konsolidovanému zobrazení pro všechny společnosti, ke kterým je Váš účet připojen.