Juridisk enhet

MarkIT Italia srl
Viale Cirene 7
20135 Milano
Italia

Organisasjonsnummer: 07015650968
MVA kode: IT07015650968