864 802
preces mūsu katalogā
698 044
preces, kas pieejamas šobrīd
5 866
pasūtījumi, ko šodien veikuši MarkIT klienti