Markit Terms of Service

Version 1
Valid from 1.1.2021.

The Markit System alat je za IT kupnju koji vodi računa o jednostavnosti i transparentnosti. Markit System omogućuje kupcima kupnju na internetu putem stranica na www.markit.eu kao i putem funkcije punch-out.

 1. Općenito. Ovi Markitovi Uvjeti pružanja usluge (Uvjeti) reguliraju svaku uporabu Markit Systema i primjenjuju se na sve narudžbe poslane putem Markit Systema.

 2. Definicije. U ovim Uvjetima:

  • Kupac je pravna osoba koja je registrirala račun za uporabu Markit Systema i koja naručuje proizvode radi kupnje putem Markit Systema;
  • Markit je , matična tvrtka i operator Markit Systema;
  • Proizvodi su proizvodi ili artikli koje Kupac naručuje putem Markit Systema;
  • Lokalni subjekt Markita pravna je osoba koja pripada istoj grupi tvrtki kao Markit i koja je stranka u kupoprodajnoj transakciji proizvoda naručenih od strane Kupca; ime i podaci za kontakt lokalnog subjekta Markita prikazani su na web-stranici markit.eu, ovisno o lokaciji koju Kupac odabere;
  • Distributer je dobavljač ili preprodavač Proizvoda treće strane, koji je partner u suradnji s lokalnim subjektom Markita ili Markitom;
  • OEM je izvorni proizvođač opreme Proizvoda, koji nije Distributer, lokalni subjekt Markita ili Markit.

 3. Registracija. Markit System nudi se samo pravnim osobama. Za uporabu Markit Systema radi naručivanja potrebna je registracija. Prilikom stvaranja računa u Markit Systemu, Kupac mora pružiti točne, potpune i ažurirane podatke. Kupac je odgovoran za ažuriranje svojih podataka u Markit Systemu; bilo koje informacije ili obavijesti koje je poslao Markit ili lokalni subjekt Markita smatrat će se primljenima od strane Kupca ako je Markit poslao takve obavijesti ili informacije na podatke za kontakt koje je Kupac naveo u Markit Systemu.

 4. Korisnici. Kupac imenuje korisnike koji imaju pravo naručivati putem Markit Systema u ime Kupca (Korisnici). Korisnici s pravima administratora imaju pravo ovlastiti druge Korisnike da naručuju u ime Kupca. Kupac snosi punu odgovornost prema lokalnom subjektu Markita u odnosu na sve narudžbe koje je napravio bilo koji Korisnik Kupca. Kupac mora osigurati da njegovi Korisnici čuvaju svoje lozinke povjerljivima. Kupac mora osigurati da se podaci o njegovim Korisnicima ažuriraju, uključujući to da se Korisnici koji više nisu ovlašteni za naručivanje u ime Kupca uklone iz Markit Systema, unošenjem relevantnih promjena u Markit System ili obavještavanjem korisničke podrške.

 5. Uporaba Markit Systema. Markit i lokalni subjekt Markita daju Kupcu (i njegovim Korisnicima) pravo na pristup i uporabu Markit Systema. Takvo pravo na pristup i uporabu nije isključivo i neprenosivo. Lokalni subjekt Markita i Markit odriču se bilo kojeg jamstva, izraženog ili podrazumijevanog, u vezi s radom Markit Systema, koje se Kupcu pruža na osnovi „kakav jest“ i „kako je dostupan“. Lokalni subjekt Markita i Markit dat će sve od sebe kako bi Kupcu omogućili Markit System najveće kvalitete, sigurnosti i zaštite, međutim, lokalni subjekt Markita i Markit ne jamče da će pristup Markit Systemu i njegov rad biti uvijek neprekinuti, pravodobni ili bez grešaka.

 6. Katalog Markit Systema. Proizvodi i artikli koje Kupac može naručiti uključeni su u katalog Markit Systema. Cijene proizvoda prikazanih u katalogu Markit Systema navedene su u lokalnoj valuti Kupca i indikativne su cijene. Markit može promijeniti te cijene u svakom trenutku. Sve slike proizvoda samo su u ilustrativne svrhe i mogu se razlikovati od stvarnih isporučenih Proizvoda. Kupac je svjestan da Markit ili lokalni subjekt Markita ne drže na zalihama proizvode ili artikle uključene u katalog Markit Systema.

 7. Naručivanje. Korisnici Kupca mogu naručivati kupnju Proizvoda putem Markit Systema u ime Kupca. Sve narudžbe putem Markit Systema od strane Korisnika smatraju se ponudama od strane Kupca. Ugovor o kupnji Proizvoda, uključujući dogovor o cijeni i isporuci, zaključuje se nakon što lokalni subjekt Markita prihvati narudžbu, slanjem potvrde o narudžbi Kupcu e-poštom. Otkazivanje narudžbi moguće je dok lokalni subjekt Markita ne pošalje potvrdu.

  Lokalni subjekt Markita ima pravo ne potvrditi narudžbe koje je Kupac napravio i pravo otkazati narudžbu u bilo kojem trenutku ako za to postoji valjan razlog. Lokalni subjekt Markita također može otkazati sve prodajne transakcije (potvrđene narudžbe) ako je došlo do pogreške s cijenama u Markit Systemu (npr. prikazana cijena neopravdano je ispod prosječne tržišne cijene), ako Proizvod više nije dostupan ili zbog pogrešaka u opisima Proizvoda.

 8. Avansno plaćanje. Ako nije drukčije dogovoreno, zadani način plaćanja bit će avansno plaćanje na temelju predračuna koji će dostaviti lokalni subjekt Markita s potvrdom narudžbe. Naručeni Proizvodi neće se isporučiti prije primitka cjelokupnog iznosa avansa. Ako nije drukčije naznačeno u predračunu ili tijekom postupka naručivanja, neplaćanje naručenih Proizvoda u roku od 30 (trideset) dana od datuma kad je lokalni subjekt Markita izdao predračun, rezultirat će automatskim otkazivanjem narudžbe i relevantnom prodajnom transakcijom.

 9. Kreditni limit. Kupci mogu zatražiti kreditni limit ispunjavanjem Obrasca za prijavu za kredit. U slučaju da se kreditni limit ne može odobriti, lokalni subjekt Markita obavijestit će Kupca o odluci. Kreditni limit mogući je ukupni iznos Kupčevih dugova prema Pružatelju usluge. Iznos raspoloživog kreditnog limita izračunava se oduzimanjem otvorenih narudžbi i neplaćenih dospjelih računa od odobrenog iznosa kreditnog limita. Kupac može vidjeti iznos ukupnog odobrenog kreditnog limita, kao i raspoloživi kreditni limit u odjeljku „Podaci o kupcu“ Markit Systema. Dostupni kreditni limit osigurava da će potvrđena narudžba biti odmah obrađena, a naručeni Proizvodi isporučeni prije plaćanja odgovarajućeg računa. Lokalni subjekt Markita može zatražiti avansno plaćanje ako narudžba koju je Kupac napravio premašuje raspoloživi kreditni limit i obustaviti obradu narudžbe sve dok ne primi takvu uplatu ili dok se ne obnovi raspoloživi kreditni limit.

 10. Plaćanja. Kupac će platiti račune u roku od 7 kalendarskih dana od datuma njihova izdavanja, osim ako na računu nije drukčije naznačeno. Ako Kupac ne plati račun do zadanog roka, onda lokalni subjekt Markita može tražiti od Kupca kamatu za zakašnjelo plaćanje za svaki dan zakašnjenja po stopi od 0,05 % do potpune isplate.

 11. Model određivanja cijena. Opći model određivanja cijena koji upotrebljava lokalni subjekt Markita zadani je tržišni model, u kojem lokalni subjekt Markita dodaje umjerenu maržu ulične cijene najboljim dostupnim cijenama distribucije. Prijevoz i sve ostale naknade već su uključene u cijenu prikazanu u Markit Systemu, osim naknade za rukovanje paketom za male narudžbe. U slučaju zasebnog dogovora, postoje i sljedeće mogućnosti:

  Otvorena marža - predstavlja transakcijsku naknadu za svaku kupnju koja je dogovorena i fiksna. Kupac može razlikovati cijenu Proizvoda od izbora Distributera i naknade za uslugu koju naplaćuje lokalni subjekt Markita;

  Markit FIX - za jednu mjesečnu naknadu Kupac može obaviti sve kupnje uz cijene Distributera koje uključuju dostavu.

 12. Isporuka i dostava. Ako se drukčije ne dogovori, naručeni Proizvodi isporučuju se nakon što lokalni subjekt Markita u potpunosti primi uplatu Kupca. Ovisno o modelu određivanja cijena, mogu se primijeniti troškovi isporuke i pakiranja; te će se informacije prikazati tijekom postupka naručivanja.

  Predviđeni datum dostave izračunava se tijekom postupka naručivanja i prikazuje se prilikom pregledavanja proizvoda u katalogu Markit Systema. Predviđeni datumi dostave mogu se vidjeti tijekom postupka pregleda narudžbe, kao i u e-pošti s potvrdom narudžbe.

  Proizvodi se isporučuju od vrata do vrata izravno iz zaliha Distributera, u suradnji s vanjskim dostavljačima ili na druge načine.

  Pravo na Proizvode prenosi se s lokalnog subjekta Markita na Kupca po dostavi, pod uvjetom da je lokalni subjekt Markita u cijelosti primio uplatu za Proizvode. Lokalni subjekt Markita zadržava pravo na dostavljene Proizvode sve dok se Proizvodi ne isplate u cijelosti.

  Rizik od slučajnog uništavanja Proizvoda prelazi s lokalnog subjekta Markita na Kupca po dostavi ili od trenutka prijenosa Proizvoda u posjed osobe koju je imenovao Kupac.

 13. Pregled prilikom dostave i pritužbe. Kupac ima obvezu pregledati isporučene Proizvode prilikom dostave. Svaka tvrdnja da dostavljeni Proizvodi ne udovoljavaju zahtjevima za količinom i bilo kakve tvrdnje o vidljivom oštećenju proizvoda ili njegove ambalaže moraju se podnijeti odmah po dostavi i mora se dostaviti odgovarajuća obavijest na teretnom listu Proizvoda ili na sredstvu dostave i primanja Proizvoda.

  Ako Kupac tvrdi da su naručeni Proizvodi neispravni ili oštećeni, ima pravo podnijeti odgovarajuću utemeljenu pritužbu lokalnom subjektu Markita u roku od 5 (pet) radnih dana od trenutka utvrđivanja nedostataka, ali najkasnije 30 dana nakon dostave relevantnih Proizvoda, osim ako OEM (proizvođač izvorne opreme) ili Distributer ne odrede kraće razdoblje. Lokalni subjekt Markita dužan je provjeriti je li pritužba opravdana u roku od 4 (četiri) radna dana od trenutka primitka pritužbe, a ako je tako, mora odmah primijeniti mjere za otklanjanje takvih nedostataka.

 14. Povrati. Lokalni subjekt Markita rješavat će povrate od slučaja do slučaja. Kupac nema pravo vratiti ispravne Proizvode bez prethodnog odobrenja lokalnog subjekta Markita. Vraćanje Proizvoda nije moguće u slučajevima kad su se proizvodnja ili sastavljanje proizvoda odvijale u skladu s posebnim zahtjevima Kupca. Proizvodi koji se vraćaju moraju biti u originalnom pakiranju i neotvoreni. Ovisno o prirodi i cijeni Proizvoda te o ugovorima s Distributerima ili proizvođačima originalne opreme, mogu se naplatiti naknade do 75 % cijene Proizvoda. Za troškove slanja Proizvoda koji se vraćaju bit će odgovoran Kupac.

  Lokalni subjekt Markita uložit će razumne napore i usko surađivati i s Kupcem i s Distributerom ili proizvođačem originalne opreme kako bi osigurao da se svaka pojedinačna povratna transakcija riješi na pošten i zadovoljavajuć način.

 15. Nema prijenosa prava intelektualnog vlasništva. Osim ako se izričito ne dogovori drukčije, sva prava intelektualnog vlasništva koja pripadaju nekoj stranci ili ih je stranka razvila, s bilo kakvim izmjenama, razvojima ili derivacijama tih prava, ostat će dodijeljena toj stranci. U mjeri u kojoj bilo koji Proizvodi koje lokalni subjekt Markita isporuči Kupcu sadrže ugrađeni softver, firmver ili drugi softverski kod, primjenjuju se relevantni uvjeti licencije proizvođača originalne opreme.

 16. Razine usluge za korisničku podršku. Lokalni subjekt Markita pružit će korisničku podršku na sljedeći način:

  Online razgovor uživo na https://www.markit.eu/:

  Dostupno: tijekom radnih dana između 9:00 i 17:00 po lokalnom vremenu (Portugal/UK 7:00 - 16:00 po lokalnom vremenu; Sjeverna Amerika 12:00 – 20:00 CET).

  U slučaju najveće potražnje ili bilo kakvih drugih poteškoća, upiti putem razgovora uživo bit će popraćeni odgovorom e-poštom u roku od 1 radnog dana.

  Podrška putem e-pošte – adresa e-pošte za podršku od strane lokalnog subjekta Markita dostupna je na https://www.markit.eu/:

  Vrijeme odgovora: 1 radni dan.

  Telefonska podrška – telefonski broj za podršku od strane lokalnog subjekta Markita dostupan je na https://www.markit.eu/:

  Vrijeme odgovora: Odmah, osim ako su linije zauzete;

  Dostupno: tijekom radnih dana između 09:00 i 17:00 po lokalnom vremenu (Portugal/UK 7:00 - 16:00 po lokalnom vremenu; Sjeverna Amerika 12:00 – 20:00 CET).

 17. Odgovornost. U mjeri koja je dopuštena zakonom, Markit ili lokalni subjekt Markita neće biti odgovorni za izgubljenu dobit, prihode, gubitak proizvodnje, gubitak podataka ili bilo kakvu drugu štetu koju Kupac ili bilo koja druga osoba izravno ili neizravno pretrpi.

  U vezi s prodajnim transakcijama, ukupna odgovornost lokalnog subjekta Markita ograničena je na iznos koji je Kupac stvarno platio za Proizvode u vezi s kojima je nastao zahtjev.

 18. Prodajno jamstvo, garancije. Ako Proizvod ima prodajno jamstvo ili garanciju Distributera ili proizvođača originalne opreme, proslijedit će se Kupcu u skladu s uvjetima i odredbama Distributera ili proizvođača originalne opreme. Lokalni subjekt Markita ponudit će Kupcu podršku u rukovanju/posredovanju s jamstvenim zahtjevima Distributerima i proizvođačima originalne opreme, prvenstveno prenošenjem i praćenjem bilo kakvih jamstvenih zahtjeva koje Kupac ima od Distributera / proizvođača originalne opreme. Svi jamstveni zahtjevi Distributerima / proizvođačima originalne opreme za koje Kupac želi da ih lokalni subjekt Markita obrađuje ili posreduje s njima, moraju se podnijeti putem Markit Systema. Popravke pod jamstvom obavljaju servisni centri ovlašteni od strane proizvođača originalne opreme, lokalno i globalno, u skladu s uvjetima koje su odredili proizvođač originalne opreme i/ili Distributeri. Lokalni subjekt Markita ili Markit ne daju sami nikakvo prodajno jamstvo ili drugu dobrovoljnu garanciju za Proizvode.

 19. Osobni podaci. Lokalni subjekt Markita i Markit prikupljaju i obrađuju određene osobne podatke u skladu s važećim zakonima o zaštiti podataka. Kupac ili Korisnici moraju navesti određene osobne identifikacijske podatke za registraciju računa za uporabu Markit Systema. Kupac potvrđuje da ima potrebna prava na otkrivanje, prijenos i obradu osobnih podataka za registraciju računa i upotrebu Markit Systema. Za više pojedinosti o tome kako lokalni subjekt Markita i Markit prikupljaju, pohranjuju i obrađuju osobne podatke, pogledajte naša Pravila o privatnosti.

 20. Povjerljivost. Osim ako nije drukčije propisano zakonom ili za svrhe provedbe namjere ovih Uvjeta, lokalni subjekt Markita, Markit i Kupac ne smiju dati trećoj strani bilo kakve podatke u vezi s poslovnim aktivnostima ili planovima druge strane, koji nisu javni i koji se uglavnom smatraju poslovnom tajnom. Kupac je obavezan osigurati da njegovi predstavnici, zaposlenici i Korisnici koji imaju pristup povjerljivim informacijama budu obaviješteni o obvezi povjerljivosti i da podliježu obvezama povjerljivosti sličnim obvezama povjerljivosti u ovim Uvjetima.

 21. Pravo izmjene Uvjeta. Markit i lokalni subjekt Markita zadržavaju pravo izmjene ovih Uvjeta, prije svega ako su izmjene potrebne kako bi se ispunili zakonski zahtjevi ili kako bi se odrazile promjene u ponudi usluge Markita ili poslovnom modelu. Markit ili lokalni subjekt Markita pružit će Kupcu razumnu prethodnu obavijest o takvim promjenama. Ako Kupac ne pristane na te promjene, možda neće moći nastaviti upotrebljavati Markit System. Promjene Uvjeta primjenjuju se na sve narudžbe koje su poslane Prodavaču nakon što su promjene izvršene, a Kupac ili Administrator obaviješteni o njima.

 22. Viša sila. Markit, lokalni subjekt Markita i Kupac neće biti odgovorni za neispunjenje ili neadekvatno ispunjenje ugovornih obveza ako je to uzrokovano višom silom. Više sile okolnosti su koje su izvan kontrole stranke i za koje, u vrijeme sklapanja ugovora, nije bilo razumno očekivati od stranke da ih uzme u obzir, izbjegne ili savlada prepreku ili posljedice za koje nije bilo razumno očekivati da će ih stranka savladati. Viša sila ne oslobađa stranku od odgovornosti za isplate i zatezne kamate na plaćanje.

 23. Mjerodavno pravo. Ovi uvjeti uređeni su zakonima zemlje u kojoj je lokalni subjekt Markita registriran. Konvencija Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe ne primjenjuje se.

 24. Rješavanje sporova. Sve sporove, razlike ili zahtjeve koji proizlaze iz ovih Uvjeta ili u vezi s njima, bilo kakve narudžbe ili relevantne prodajne transakcije uređene ovim Uvjetima, konačno će riješiti sud u mjestu lokalnog subjekta Markita.

 25. Završne odredbe. Ovi Uvjeti zajedno s relevantnom prodajnom transakcijom čine cjelokupni ugovor između Kupca i lokalnog subjekta Markita s obzirom na predmet ovih Uvjeta i relevantnu prodajnu transakciju, te nadomještaju i zamjenjuju sve prethodne, pismene ili usmene sporazume, primjenjive na predmet ovih uvjeta i relevantnu prodajnu transakciju.

  Kupac ne može dodijeliti bilo koja prava ili obveze koje proizlaze iz ovih Uvjeta trećoj osobi bez prethodne suglasnosti lokalnog subjekta Markita. Lokalni subjekt Markita ima pravo predati potraživanja koja se odnose na neplaćanje ili neopravdano plaćanje agencijama za naplatu duga i također dodijeliti zahtjeve za plaćanje u svrhu faktoringa.