Markit Terms of Service

Version 1
Valid from 01.01.2021

Markit System er et verktøy for IT-innkjøp med enkelhet og gjennomsiktighet i tankene. Markit System aktiverer kunder til å gjøre Internett-baserte kjøp via sider www.markit.eu samt via punch-out-funksjonalitet.

 1. Generell. Disse Markit Service vilkårene (Vilkårene) styrer all bruk av Markit System og blir brukt på eventuelle bestillinger som er lagt inn via Markit System.

 2. Definisjoner. I disse vilkårene:

  • Kunden er en juridisk enhet som har registrert en konto for bruk av Markit System og som legger inn bestillinger på kjøp av produkter via Markit System;
  • Markit er , som er morselskap og operatør av Markit System;
  • Produkter er produkter eller varer som kunden bestiller via Markit System;
  • Det lokale Markit selskap er en juridisk enhet som tilhører samme konsern som Markit og det er en part i salget transaksjonen av produkter bestilt av kunden, navnet og kontaktopplysninger Det lokale Markit selskap er vist på markit.eu nettstedet, avhengig på valg av sted av kunden;
  • Distributør er en tredjepart Det lokale Markit selskap eller forhandler av produktene som er en samarbeidspartner av Det lokale Markit selskapet eller Markit;
  • OEM er den originale utstyrsprodusenten av produktene som ikke er Det lokale Markit selskapet eller Markit.

 3. Registrering. Markit System tilbys kun til juridiske personer. For å bruke Markit System for å gjøre ordre er registrering nødvendig. Når du oppretter en konto i Markit system, må kunden gi nøyaktig, fullstendig og oppdatert informasjon. Kunden har ansvar for å holde detaljene oppdatert i Markit System, informasjon eller meldinger sendt av Markit eller Det lokale Markit selskapet vil bli ansett som mottatt av Kunden hvis Markit har sent slike merknader eller opplysninger i kontakt detaljer angitt med kunden i Markit system.

 4. Brukere. Kunden oppnevner brukere som har rett til å plassere ordre via Markit system på vegne av kunden (brukere). Brukere med administratorrettigheter har en rett til å autorisere andre brukere til å plassere ordre på vegne av kunden. Kunden har det fulle ansvar overfor Det lokale Markit selskapet med hensyn til alle ordrer plassert av noen bruker av Kunden. Kunden må sørge for at brukene holder passordene deres konfidensielle. Kunden må sørge for at informasjon om sine bruker holdes oppdatert, blant annet at bruker som ikke lenger er autorisert til å legge inn ordre på vegne av Kunden blir fjernet fra Markit System, ved å gjøre relevante endringer i Markit system eller ved å informere kundestøtte.

 5. Bruk av Markit System. Markit og Det lokale Markit selskapet gir kunden (og dens brukere) rett til tilgang til og bruk av Markit system. Slik adgang og bruk er ikke eksklusiv og ikke overførbar. Det lokale Markit selskapet og Markit fraskriver seg enhver garanti, uttrykt eller underforstått, i forbindelse med driften av Markit System som leveres på en "som den er" og "som tilgjengelig" basis til Kunden. Det lokale Markit selskap og Markit skal gi sin beste innsats for å gi til Kunden et Markit System som er av høyeste kvalitet, trygghet og sikkerhet, men Det lokale Markit selskapet og Markit gir ingen garanti for at tilgang til og bruk av Markit system vil være uavbrutt, rettidig eller feilfri.

 6. Markit System katalog. Produktene og varene som kan bestilles av kunden, er inkludert i Markit System katalogen. Prisene på produktene som er vist i Markit System katalogen vises i kundens lokale valuta og er veiledende priser, eksklusive skatter og fraktkostnader, med mindre annet er angitt. Markit kan endre disse prisene til enhver tid. Alle bilder av produktene er kun ment som illustrasjon og kan avvike fra de faktiske produktene som leveres. Kunden er klar over at Markit eller Det lokale Markit selskapet ikke har noen produkter eller gjenstander som er inkludert i Markit System katalogen på eget lager.

 7. Bestilling. Bruker av Kunden kan legge inn bestillinger på kjøp av produkter via Markit System på vegne av Kunden. Eventuelle bestillinger som er plassert via Markit System av brukere, blir sett på som tilbud fra kunden. Den kontrakten om kjøp av Produktene inkludert avtale om pris og levering avsluttes når Det lokale Markit selskapet aksepterer ordren, ved å sende via e-post en ordrebekreftelse til kunden. Avbestilling av bestillinger er mulig inntil bekreftelsen er sendt ut av Det lokale Markit selskapet.

  Det lokale Markit selskapet har rett til å ikke Bekrefte bestillinger av Kunden og rett til å kansellere en bestilling når som helst hvis det er gyldig grunn for det. Det lokale Markit selskapet kan også avbryte salgs transaksjoner (bekreftede ordrer) hvis det har oppstått en feil i Markit system med priser (f.eks. Vist pris er urimelig under gjennomsnittlig markedspris), produktet er ikke lenger tilgjengelig eller på grunn av feil i produktets beskrivelser.

 8. Forhåndsbetaling. Med mindre annet er avtalt er standard betaling forskuddsbetaling basert på en pro forma faktura som vil bli gitt av Det lokale Markit selskapet sammen med ordrebekreftelsen. De bestilte produktene vil ikke bli sendt før vi har mottatt hele forskuddet. Med mindre annet er angitt på pro-forma fakturaen eller under bestillingsprosessen, resulterer det i automatisk kansellering hvis du ikke betaler for de bestilte Produktene innen 30 (tretti) dager fra datoen da pro forma fakturaen er utstedt av Det lokale Markit selskapet av ordren og den aktuelle salgs transaksjonen.

 9. Kredittgrense. Kunder kan søke om kredittgrense ved å fylle ut søknadsskjema for kreditt. I tilfelle at en kredittgrense ikke kan godkjennes, vil Kunden bli informert om avgjørelsen av Det lokale Markit selskapet. Kredittgrensen er et mulig totalbeløp på kundens gjeld til Det lokale Markit selskapet. Mengden av tilgjengelig kredittramme beregnes ved å trekke åpne ordrer og ubetalte fakturaer fra det godkjente kredittgrensebeløpet. Kunden kan se beløpet på den totale godkjente kredittgrensen samt den tilgjengelige kredittgrensen i delen “Kundeinformasjon” i Markit System. Tilgjengelig kredittgrense sikrer at en bekreftet ordre blir behandlet umiddelbart og at de bestilte produktene skal sendes før betaling av respektive faktura. Det lokale Markit selskapet kan be om forskuddsbetaling hvis bestillingen som er lagt inn av kunden overskrider den tilgjengelige kredittgrensen og stanse behandlingen av ordren til slik betaling er mottatt eller tilgjengelig kredittramme blir gjenopprettet.

 10. Betalinger. Kunden skal betale fakturaene innen 7 kalenderdager fra sin utstedelsesdato, med mindre annet er angitt på fakturaen. Hvis Kunden ikke betaler en faktura ved forfall, kan Det lokale Markit selskap kreve rente fra Kunden etter Lov om rente på forsinket betaling m.m.

 11. Prismodell. Generell prismodell brukt av Det lokale Markit selskapet er standard markedsmodell der Det lokale Markit selskap legger en moderat margin på de beste distribusjonspriser som er tilgjengelig. Transport og alle andre avgifter er allerede inkludert i prisen vist i Markit System, bortsett fra pakkehåndteringsgebyr for små bestillinger. Ved særskilt avtale også de følgende muligheter finnes:

  Åpen margin - representerer et transaksjonsgebyr for hvert kjøp som er avtalt og fast. Kunden er i stand til å skille mellom Produkt pris fra valg av distributører og service gebyr belastet av Det lokale Markit selskapet;

  Markit fix - for en enkelt månedlig avgift Kunden kan gjøre alle kjøp med Det lokale Markit selskap priser som inkluderer levering.

 12. Frakt og levering. Med mindre annet er avtalt, blir de bestilte produktene sendt når Det lokale Markit selskapet har mottatt full betaling fra kunden. Avhengig av prisingsmodellens kan frakt og handlingkostnader påløpe, i så fall vil informasjonen bli vist under bestillingsprosessen.

  Den beregnede leveringsdatoen beregnes under ordreprosessen og vises mens man blar i produktene i Markit System katalogen. Estimerte leveringsdatoer kan sees under ordre gjennomgangs prosessen og også i ordre bekreftelses e-posten.

  Produktene blir levert fra dør til dør direkte fra Det lokale Markit selskap lager i samarbeid med tredjeparts budfirmaer eller andre midler.

  Tittel på produktene overføres fra Det lokale Markit selskapet til kunden ved levering forutsatt at Det lokale Markit selskapet har mottatt betaling for produktene i sin helhet. Det lokale Markit selskapet beholder tittelen på de leverte Produktene inntil Produktene er betalt for fullt.

  Risikoen for utilsiktet ødeleggelse av produkter overføres fra Det lokale Markit selskapet til kunden ved levering eller fra det øyeblikket Produktene blir overført til besittelse av en person som er oppnevnt av kunden.

 13. Inspeksjon ved levering og klager. Kunden har en plikt til å inspisere de leverte produktene ved levering. Eventuelle påstander om at de leverte produktene ikke oppfyller mengde kravene, og eventuelle påstander om synlig skade på produktene eller deres emballasje må fremsettes umiddelbart etter levering, og en relevant varsel må fremsettes til vareseddel for produkter eller på et leveringsinstrument og mottak av produkter.

  Hvis kunden hevder at de bestilte produktene er mangelfulle eller skadede, har den rett til å inngi en relevant begrunnet klage til Det lokale Markit selskapet innen 5 (fem) arbeidsdager fra det øyeblikket det ble oppdaget mangler, men senest 30 dager etter levering av de aktuelle produktene, er mindre kortere periode bestemmes av den OEM eller distributør. Det lokale Markit selskapet er forpliktet til å sjekke om klagen er berettiget innen 4 (fire) arbeidsdager fra det øyeblikket mottak av klagen, og i så fall omgående bruke tiltak for å eliminere slike mangler.

 14. Returnerer. Retur vil bli håndtert fra sak til sak av Det lokale Markit selskapet. Kunden har ikke rett til å returnere ikke mangelfulle produkter uten Det lokale Markit selskapets forhåndsgodkjenning. Det er ikke mulig å returnere Produkter i tilfeller der produksjon eller montering av produkter fant sted i henhold til kundens spesielle krav. De Produkter som skal returneres, må være i sin opprinnelige emballasje og uåpnet. Avhengig av art og prisen på produktet og på underliggende avtaler med distributører eller OEM, kan avgifter på opp til 75% av produktprisen gjelde. Fraktkostnader for produkter som returneres vil være Kundens ansvar.

  Det lokale Markit selskapet skal gjennomføre rimelige tiltak og arbeid i nært samarbeid med både Kunden og Det lokale Markit selskapet eller OEM for å sikre at hver enkelt retur transaksjon er løst på en rettferdig og tilfredsstillende måte.

 15. Ingen overføring av Intellectual property rights. Med mindre annet uttrykkelig er avtalt vil alle opphavsrettigheter som eies av eller er utviklet av en part, sammen med eventuelle modifiseringer, utviklingen eller derivater derav forbli hos parten. I den grad produkter som leveres av Det lokale Markit selskapet til kunden inneholder innebygd programvare, firmware eller annen programvarekode, skal de relevante OEM lisens vilkårene gjelde.

 16. Servicenivåer for kundesupport . Kundestøtte skal leveres av Det lokale Markit selskapet som følger:

  Online Live Chathttps://www.markit.eu/:

  Tilgjengelig: under arbeids dager mellom 08:00 - 16:00 lokal tid ( Portugal / UK 07:00 til 16:00 lokal tid , Nord-Amerika 12:00 til 20:00 CET).

  I tilfelle av stor etterspørsel eller andre vanskeligheter, vil Live Chat-henvendelser bli fulgt opp av e-post respons innenfor en arbeidsdag.

  Støtte via e-post – Support e-postadressen til Det lokale Markit selskap er tilgjengelig på https://www.markit.eu/:

  Responstid: 1 arbeidsdag.

  Telefonstøtte – supporttelefonnummeret til det lokale Markit selskapet er tilgjengelig på https://www.markit.eu/:

  Responstid: Øyeblikkelig, med mindre linjene er opptatt;

  Tilgjengelig: i løpet av arbeidsdager mellom 08:00 - 16:00 lokal tid (Portugal / UK 07:00 - 16:00 lokal tid; Nord-Amerika 12:00 - 20:00 CET).

 17. Erstatningsansvar. I den utstrekning loven tillater det, vil ikke Markit eller Det lokale Markit selskapet være ansvarlig for tapt fortjeneste, inntekter, tap av produksjon, tap av data eller annen skade direkte eller indirekte påført av Kunden eller av noen annen person.

  Med hensyn til salgstransaksjoner er samlet ansvar hos Det lokale Markit selskapet begrenset til beløpet Kunden har faktisk betalt for Produkter i forbindelse med da kravet oppsto.

 18. Salgsgaranti, garantier. Når produktet har en salgsgaranti eller garanti fra distributøren eller OEM, vil dette bli overført til Kunden i henhold til vilkårene og betingelsene hos distributøren eller OEM. Det lokale Markit selskapet skal tilby støtte til Kunden i håndtering av garantikrav til distributøren og OEM, først og fremst ved videresending og oppfølging på alle garantikrav som Kunden har mot distributøren / OEM. Alle garantikrav til distributører / OEM er som kunden ønsker at Det lokale Markit selskapet skal håndtere eller mellomliggende, må innleveres via Markit System. Garantireparasjoner håndteres av OEM sertifiserte servicesentre både lokalt og globalt i henhold til de vilkår som fremgår av OEM og / eller distributøren. Det lokale Markit selskapet eller Markit gir ikke selv noen salgsgaranti eller annen frivillig garanti til produkter.

 19. 19. Personopplysninger. Det lokale Markit selskapet og Markit samler inn og behandler visse personopplysninger i samsvar med gjeldende databeskyttelse lovgivning. Kunden eller brukerne må gi viss personlig identifiserbar informasjon for å registrere en konto for å bruke Markit system. Kunden bekrefter de har nødvendige rettighetene til å gi fra seg, overføre og behandle personopplysninger for registrering av en konto til bruk av Markit System. For mer informasjon om hvordan Det lokale Markit selskapet og Markit samler inn, lagre og behandle personopplysninger, kan du se vårt Personvern .

 20. Konfidensialitet. Med mindre annet er lovpålagt eller for å utføre intensjonen i disse vilkårene, kan Det lokale Markit selskapet, Markit og kunden ikke røpe til noen tredjepart informasjon relatert til den annen parts forretningsvirksomhet eller planer, som ikke er offentlige og som generelt anses som forretningshemmeligheter. Kunden er ansvarlig for å sikre at representanter, ansatte og brukere som har tilgang til konfidensiell informasjon blir informert om taushetsplikten og er underlagt taushetsplikt som ligner på taushetsplikten i se Vilkårene.

 21. Rett til å endre vilkårene. Markit og Det lokale Markit selskapet forbeholder seg retten til å foreta endringer i disse vilkårene , fremst om endringer som er nødvendig for å overholde lovbestemte krav eller for å gjenspeile endringer i Markit tjenestetilbud eller forretningsmodell. Markit eller Det lokale Markit selskapet vil gi Kunden rimelig varsel om slike endringer. Dersom Kunden ikke samtykker i disse endringene, kan Kunden ikke lenger fortsette å bruke Markit System. Endringer i Vilkårene gjelder for bestillinger som er sendt til Selger etter at endringene er utført og varslet til Kunden eller Administratoren.

 22. Force majeure. Markit, Det lokale Markit selskapet og kunden er ikke ansvarlig for manglende oppfyllelse eller mangelfull oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser hvis dette er forårsaket av force majeure. Force majeure er omstendigheter som er utenfor partenes kontroll, og som på det tidspunktet kontrakten ble inngått, kunne ikke partene med rimelighet ha forventet å ta hensyn til, unngå eller overvinne hindringen eller konsekvensene av den. Force majeure skal ikke frigi en part fra ansvar for utbetalinger og forsinkelsesrenter.

 23. Styrende lov. Disse betingelsene er underlagt lovene i landet der Det lokale Markit selskapet er innlemmet.

 24. Tvisteløsning. Alle tvister, forskjeller eller krav som oppstår av eller i forbindelse med disse vilkårene, noen ordre eller relevante salgstransaksjoner som omfattes av disse vilkårene, vil bli endelig avgjort av retten ved plasseringen av Det lokale Markit selskapet.

 25. Sluttbestemmelser. Disse vilkårene sammen med den aktuelle salgstransaksjonen utgjør hele avtalen mellom kunden og Det lokale Markit selskapet med hensyn til innholdet i disse vilkårene og den relevante salgstransaksjonen, og avløser og erstatter alle tidligere avtaler, skriftlige eller muntlige, som gjelder innholdet av disse vilkårene den relevante salgs transaksjonen.

  Kunden kan ikke tildele noen rettigheter eller plikter som følger av disse vilkårene til en tredjepart uten forhåndsgodkjenning fra Det lokale Markit selskapet. Det lokale Markit selskapet har rett til å overlate kravene om manglende betaling eller urettmessig betaling til inkassobyråer og også tildele betalingskrav med tanke på fakturering.