856 897
preces mūsu katalogā
183 614
preces, kas pieejamas šobrīd
5 162
pasūtījumi, ko šodien veikuši MarkIT klienti