1 013 380
preces mūsu katalogā
183 765
preces, kas pieejamas šobrīd
5 455
pasūtījumi, ko šodien veikuši MarkIT klienti