Juridinis asmuo

MarkIT Magyarország Kft.
Baross utca 89.
2040 Budaörs
Vengrija

Įmonės kodas: Cg.13-09-162429
PVM kodas: 13843043-2-13