Podaci o poduzeću

MarkIT Magyarország Kft.
Baross utca 89.
2040 Budaörs
Mađarska

Registracijski broj: Cg.13-09-162429
šifra PDV-a: 13843043-2-13