Kontakti

Hrvatska

Markit kancelarija

MarkIT Zagreb d.o.o.
Ilica 213/IV
10000 Zagreb
Hrvatska

Telefon +385 1 800 0203

Mejl info.hr@markit.eu

Kristina Mandelj

Međunarodni menadžer za kupce
+386 41770776

Nicolas Lebègue

Regionalni menadžer
+386 51326 333