Νομικό πρόσωπο

MarkIT Zagreb d.o.o.
Ilica 213/IV
10000 Zagreb
Κροατία

Αριθμός μητρώου: MBS 080872983 OIB 70919059904
ΑΦΜ: HR70919059904