Контакти

Хърватия

Markit office

MarkIT Zagreb d.o.o.
Ilica 213/IV
10000 Zagreb
Хърватия

Телефон +385 1 800 0203

Email info.hr@markit.eu

Kristina Mandelj

International Account Manager
+386 41770776

Nicolas Lebègue

Мениджър за страната
+386 51326 333