46 ÜLKEDE YERELDEN YERELE TESLİMATLARLA PAZAR YERİ VE IT SATIN ALMA ÇÖZÜMÜ

Markit
kapsamı
82%

Markit, her ülke için ana yerel distribütörleri entegre eder ve dünyadaki en iyi IT ürünleri pazarını oluşturmak için en değerli sınır ötesi distribütörleri ekler.

Mevcut
ürünler
1.383.112
Teslimat hızı
4,6 Gün
Teslimat
kesinliği
96,3%