संपर्क

फ्रांस

Markit ऑफिस

MarkIT B2B SARL
81 Boulevard Pierre 1er
33000 Bordeaux
फ्रांस

फ़ोन +33 540 25 36 34

ईमेल info@markit.fr

Jean Caubet

खाता प्रबंधक
+33648583340

Laurie Daviaud

ग्राहक साहयता
+33540253634

Steve Barraud

देश प्रबंधक
+33658540598