Tüzel kişilik

Markit Finland IT Procurement Oy
Hiilikatu 3
00180 Helsinki
Finlandiya

Kayıt Kodu: 1108240-0
KDV kodu: FI11082400