Privacy Policy

Version 1
Valid from 1.1.2021.

 1. UVOD

  Ova pravila o privatnosti navode se u ime Markit Holdinga AS (Estonija) i svih njegovih podružnica (u daljnjem tekstu “Markit”, “mi” ili “nas”) koji upravljaju podacima.

  Ova pravila o privatnosti opisuju kako prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo osobne podatke subjekata koji predstavljaju naše poslovne kupce ili su povezani s njima (u daljnjem tekstu “vi” ili “korisnici”).

  Osobne podatke obrađujemo u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679) (u daljnjem tekstu “GDPR”) i bilo koje druge primjenjive zakone o zaštiti podataka.

 2. OSOBNI PODACI KOJE OBRAĐUJEMO

  Prikupljamo vaše osobne podatke kako bismo ispunili svoje obveze proizašle iz ugovornog odnosa s našim poslovnim kupcima. Također možemo imati zakonsku obvezu obrađivati i dijeliti vaše osobne podatke s javnim tijelima kao što su porezne i vladine agencije.

  Prikupljamo sljedeće kategorije osobnih podataka o vama:

  • opći osobni podaci (ime i prezime, jezik komunikacije);

  • zaposlenje ili drugi ugovorni detalji (vaš položaj kod našeg poslovnog kupca i vaši poslovni podaci za kontakt kao što su telefonski brojevi i adrese e-pošte);

  • podaci o vašem računu u našem internetskom sustavu nabave informatičke opreme (Markit System) (korisnička imena, prijave, aktivnosti korisnika, ostali podaci koje korisnici daju dobrovoljno);

  • pristanak (detalji o danom pristanku za slanje komercijalnih podataka u marketinške svrhe).

  Vaše osobne podatke dobivamo izravno od vas, uključujući prikupljanje podataka putem vaše aktivnosti unutar Markit Systema ili neizravno, od poslovnog kupca kojeg zastupate ili ste povezani s njim.

 3. SVRHE OBRADE OSOBNIH PODATAKA

  Kad je prikladno i u skladu s lokalnim zakonima i zahtjevima, korisničke podatke obično upotrebljavamo na sljedeće načine:

  • za osiguranje ispunjenja naših ugovornih odnosa s našim poslovnim kupcima;

  • za slanje ažuriranja korisnicima u vezi sa statusom narudžbi i bilo kojim drugim transakcijama ili relevantnim promjenama na korisnikovim ili kupčevim računima;

  • za praćenje ispunjavanja ugovornih obveza našeg poslovnog kupca;

  • za slanje informativnih materijala na e-poštu i/ili poštansku adresu korisnika;

  • za preporuku rješenja ili ponuda proizvoda za koje Markit vjeruje da bi bili prikladni ili korisni za kupca;

  • za osiguranje sukladnosti sa zakonima i upravljanje rizicima za poslovanje;

  • za osiguranje otpornosti sustava i poboljšanje značajki sustava;

  • kako bi nam pomogli u uspostavljanju, ostvarivanju ili obrani pravnih zahtjeva ako je potrebno;

  • Markit se može poslužiti tim podacima kako bi se savjetovao s agencijama za kreditni rejting ili drugim izvorima informacija kako bi odredio iznos kredita koji treba primijeniti na našeg poslovnog kupca.

 4. PRAVNE OSNOVE ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA

  Postoji više različitih načina na koje Markit može zakonito obrađivati osobne podatke korisnika. Uključuju sljedeće:

  • izvršavanje naših zakonskih obveza (GDPR, čl. 6(1)(c));

  • obrada je u našim legitimnim interesima (GDPR čl. 6(1)(f)), uglavnom kad:

   • obrada je nužna za ispunjenje ugovora s našim poslovnim kupcima;

   • moramo obaviti pretprodajne i postprodajne aktivnosti, kako bismo komunicirali sa svojim poslovnim kupcem;

   • moramo poboljšati službu za korisnike i otpornost sustava.

 5. POSLOVNI KUPCI KOJI SU SUBJEKTI PODATAKA

  Ako se prema važećim zakonima naš poslovni kupac smatra subjektom podataka, primjenjuju se sljedeće dodatne informacije:

  • vama se mogu prikupiti sljedeći osobni podaci:

   podaci o narudžbi, dostavi i naplati (podaci o narudžbi i dostavi, porezni identifikacijski broj, financijske i porezne nagodbe);

  • obrada vaših osobnih podataka može se temeljiti na GDPR-u, čl. 6(1)(b) – kako bismo osigurali ispunjenje naših ugovornih odnosa.
 6. UPORABA WEB-STRANICE

  Markit upotrebljava kolačiće za poboljšanje svoje usluge i korisničkog iskustva te za analizu načina na koji se upotrebljava naša web-stranica. Kolačići se ne smiju upotrebljavati sami za identifikaciju korisnika, ali mogu biti povezani izravno ili neizravno ako se kombiniraju s drugim informacijama. U tim se slučajevima kolačići mogu tretirati kao osobni podaci. Kolačići se pohranjuju na korisnikovo računalo i odatle se prenose na Markitovu web-stranicu. Korisnik može isključiti ili ograničiti prijenos kolačića promjenom postavki u internetskom pregledniku. Međutim, to može rezultirati time da ne možete u potpunosti iskoristiti Markit System. Molimo, pogledajte više detalja u našim Pravilima o kolačićima.

 7. DIJELJENJE OSOBNIH PODATAKA

  Kako bismo ispunili svrhe opisane u ovim pravilima, vaši se osobni podaci mogu prenijeti sljedećim primateljima:

  • između i unutar entiteta grupe Markit;

  • distributerima i pružateljima usluga prijevoza;

  • pružateljima prostora za pohranu na bazi oblaka i

  • drugim trećim stranama (poput poreznih, revizorskih i drugih tijela, pružatelja usluga trećih strana, npr. pružatelja računovodstvenih i pravnih usluga, IT savjetnika, osiguravajućih društava i drugih profesionalnih savjetnika i poslovnih konzultanata).

 8. PRIJENOSI IZVAN EGP-A

  Podatke prenosimo izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP, tj. države članice Europske unije, zajedno s Norveškom, Islandom i Lihtenštajnom) samo ako je to u skladu sa zakonima o zaštiti podataka. Takvi prijenosi mogu se temeljiti na odlukama o adekvatnosti koje je donijela Europska komisija ili na temelju standardnih ugovornih klauzula EU-a, a imate pravo dobiti primjerak primjenjivih odgovarajućih zaštitnih mjera kontaktirajući s nama.

 9. POHRANA OSOBNIH PODATAKA

  Osobne podatke korisnika obično obrađujemo tijekom ugovornog odnosa s kupcem, a zatim ih čuvamo do 10 godina nakon raskida ugovora između Markita i kupca. Možemo napraviti iznimke od toga ako postoji opravdanje za zadržavanje podataka na dulje razdoblje ili ako je to zakonski propisano.

  Nakon što utvrdimo da više ne trebamo čuvati osobne podatke korisnika, izbrisat ćemo ih ili anonimizirati iz sustava Markita.

 10. PRAVA KORISNIKA

  Imate različita prava u vezi s vašim osobnim podacima koje obrađujemo o vama, a to uključuje sljedeće:

  • Pravo na pristup: možete tražiti da potvrdimo koje podatke obrađujemo o vama u bilo kojem trenutku. Ako zatražite daljnje primjerke tih podataka, možemo naplatiti razumne administrativne troškove. Ako nam je to zakonom dozvoljeno, možemo odbiti takav zahtjev. Ako odbijemo taj zahtjev, reći ćemo vam razloge za to.

  • Pravo na ispravak: možete tražiti da ispravimo netočne ili nepotpune osobne podatke koje obrađujemo o vama. Ako smo te osobne podatke podijelili s trećim stranama, obavijestit ćemo ih o ispravku, osim ako to nije moguće ili uključuje nesrazmjerne napore. Ako nam je to zakonom dozvoljeno, možemo odbiti takav zahtjev. Ako odbijemo taj zahtjev, reći ćemo vam razloge za to.

  • Pravo na brisanje: imate pravo zatražiti da obrišemo vaše osobne podatke u određenim okolnostima. Ako nam je to zakonom dozvoljeno, možemo odbiti takav zahtjev. Ako odbijemo taj zahtjev, reći ćemo vam razloge za to.

  • Pravo na ograničenje obrade: imate pravo tražiti da ograničimo obradu vaših osobnih podataka u određenim okolnostima. To znači da možemo samo nastaviti sa spremanjem podataka i nećemo moći poduzeti daljnje aktivnosti obrade. Ako nam je to zakonom dozvoljeno, možemo odbiti takav zahtjev. Ako odbijemo taj zahtjev, reći ćemo vam razloge za to.

  • Pravo na prigovor: u određenim okolnostima imate pravo prigovora na obrađivanje vaših osobnih podataka. Ako nam je to zakonom dozvoljeno, možemo odbiti takav zahtjev. Ako odbijemo taj zahtjev, reći ćemo vam razloge za to.

  • Pravo na prenosivost podataka: općenito imate pravo prenijeti svoje osobne podatke između kontrolora podataka, ovisno o mogućim ograničenjima iz primjenjivog zakona. Osobni podaci koje prikupljamo povezani su s aktivnostima korisnika u ime našeg poslovnog kupca, stoga korisnik ne smije prenijeti te podatke trećoj strani.

  • Pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu: imate pravo podnijeti žalbu nadzornom tijelu svoje zemlje. U Estoniji je to Estonski inspektorat za zaštitu podataka; pogledajte podatke za kontakt na web-stranici (https://www.aki.ee/en/contacts). Podatke za kontakt vašeg lokalnog nadzornog tijela možete pronaći na https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

 11. IZMJENE

  Ako Markit promijeni kategorije obrađenih osobnih podataka ili svrhe obrade osobnih podataka, donijet će odgovarajuće izmjene ovih pravila i, gdje je to moguće, obavijestiti svoje kupce, kao i korisnike.

 12. DODATNA POMOĆ

  Ako imate bilo kakvih pitanja ili komentara u vezi s načinom na koji prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo osobne podatke, obratite se našem koordinatoru za zaštitu podataka na gdpr@markit.eu.