Pravno lice

MarkIT B2B, S.L.U.
C/Vilamarí, 110-112 PB2
08015 Barcelona
Španija

Registarski broj: B64929714
Broj PDV-a: ESB64929714