600 975
preces mūsu katalogā
236 500
preces, kas pieejamas šobrīd
6 695
pasūtījumi, ko šodien veikuši MarkIT klienti