578 086
preces mūsu katalogā
161 389
preces, kas pieejamas šobrīd
7 415
pasūtījumi, ko šodien veikuši MarkIT klienti

Jaunākās ziņas

  1. MARKIT REAĢĒŠANAS PLĀNS COVID-19  18.03.2020
  2. GLOBĀLĀ IT SKAIDROJUMS 15.04.2020